Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Aplikacja ekspercka dla półfabrykatów iglidur®

W przypadku łożysk ślizgowych wykonanych z półfabrykatów iglidur® aplikacja ekspercka dla półfabrykatów iglidur® oferuje znaczne korzyści, pozwalając na uzyskanie przeglądu odpowiednich rozwiązań z możliwością wyboru spośród 19 różnych materiałów iglidur® poprzez podanie tylko kilku szczegółów dotyczących zastosowania.

Kalkulator żywotności dla półfabrykatów iglidur®  


 

Możliwość obliczenia przewidywanej żywotności dla 19 różnych materiałów iglidur®

Opcjonalna możliwość wzięcia pod uwagę dalszych warunków, takich jak obciążenia, temperatura, narażenie na kontakt z substancjami chemicznymi itp.

Możliwość bezpośredniego wysłania zapytania

Możliwość zapisania i pobrania własnych konfiguracji

Aplikacja dostępna także dla iPad