Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Fabryka igus® w Kolonii, zaprojektowana przez Nicholas'a Grimshaw

Fragment spotkania informacyjnego przygotowanego przez architekta

"W październiku 1988 roku, firma igus® nabyła działkę o powierzchni około 40 000 m2 w dzielnicy Porz-Lind w Kolonii. Miejsce to w przyszłości stanie się siedzibą działów rozwoju, produkcji, sprzedaży oraz planowania. Wszelka działalność koncentrować się będzie właśnie w tym miejscu, gdzie znajdować się będzie siedziba firmy igus®. Firma igus® przygotowana jest na szybki rozwój, szybkie zmiany oraz elastyczność we wszystkich obszarach, przy jednoczesnej stopniowej konsolidacji ogólnej pozycji przedsiębiorstwa. Posiadająca wszelką niezbędną infrastrukturę oraz technologię nowa "siedziba igus®" będzie zaprojektowana także z myślą o promowaniu wydajności personelu. Zarówno wnętrze, jak i fasada zaprojektowane będą tak, aby odzwierciedlać produkty przedsiębiorstwa oraz jego kluczową filozofię innowacji - usług - niezawodności, w której klienta można porównać do centrum układu słonecznego, wokół którego krążą oddani rozwiązywaniu jego problemów pracownicy oraz jednostki igus®. " “

Projekt fabryki  

Szkic przygotowany przez architekta

Model fabryki  

Model fabryki

Fabryka igus®  

Gotowe, wzniesione budynki

Fabryka dziś

Wprowadzka miała miejsce w 1994 roku.

igus® prowadzi produkcję, testy oraz badania w Kolonii na zabudowanym obszarze o powierzchni 90 000 metrów kwadratowych. Liczba ta obejmuje budynki otaczające, między innymi dalszej produkcji, szkolenia technicznego oraz olbrzymie centrum logistyczne. W procesie rozbudowywania fabryki sprawdziliśmy, w połączeniu ze spójnym systemem szczupłego zarządzania, wszystkie obszary: od marketingu i administracji, przez badania i rozwój, produkcję i obróbkę, aż po magazynowanie i dystrybucję.
 
Na krytym obszarze testowym o powierzchni 2 750 metrów kwadratowych firma igus® prowadzi największe w branży laboratorium testowe, w którym znajdują się stanowiska testowe dla e-prowadników, przewodów o wysokiej elastyczności, łożysk z tworzyw sztucznych oraz łożysk ślizgowych, łożysk kulkowych i łożysk liniowych, napędów śrub pociągowych, półfabrykatów, pierścieni tłokowych itd. W sumie przeprowadzanych jest 15 000 testów rocznie. Jesteśmy w stanie dostarczyć 100 000 różnych produktów w ciągu 24 godzin lub jeszcze w tym samym dniu.

Film przedstawiający fabrykę igus®  
Fabryka 2017  
Fabryka igus®  
Więcej informacji: