Metryka:

igus® Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa

Tel.: +48 22 863 57 70
Fax: +48 22 863 61 69
E-Mail: info@igus.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp.
KRS 0000073158
NIP 113-21-95-805
REGON 016202613
Pomimo starannej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrznych stron, do których prowadzą linki. Za zawartość wspomnianych stron odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.