Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Centrum trybologiczne igus® – zalety trybopolimerów*

Centrum trybologiczne  

Trybopolimery to związki zoptymalizowane pod względem trybologicznym, będące podstawą wszystkich produktów i systemów firmy igus®

Systemy prowadników kablowych

W energy chain systems ważne jest idealne dopasowanie wszystkich komponentów, takich jak przewody chainflex®, podziały wewnętrzne, poprzecznice i koryta prowadzące. Materiały są ze sobą kompatybilne i zapewniają doskonałe czasy przebiegu, indywidualnie i jako system.
Firma igus® jest obecnie jedynym na świecie producentem stale opierającym się, w konstrukcji prowadników kablowych, na tworzywach sztucznych. Obszary zastosowania obejmują: morskie urządzenia wiertnicze, stalownie, elektrownie, maszyny górnicze i duże dźwigi. Inne pola eksploatacji to pomieszczenia czyste, obszar ESD-ATEX oraz zastosowania w wysokich temperaturach.

Łożyska polimerowe

Inżynierowie firmy igus® co roku opracowują ponad 300 nowych związków tworzyw sztucznych i przeprowadzają ponad 10000 testów ich właściwości trybologicznych w laboratoriach firmy igus®. Wszystkie wyniki zapisywane są w obszernej bazie danych. Baza ta umożliwia wiarygodne określanie żywotności polimerowych łożysk ślizgowych wykonanych z tworzywa iglidur®. W rezultacie spełniło się marzenie wielu projektantów: w pełni bezsmarowe, przewidywalne łożysko ślizgowe.

Laboratorium badawcze – ponad 800 punktów pomiarowych firmy igus®

W centrum technicznym firmy igus® każdego roku przeprowadza się ponad 10 000 testów.

 

Aby wyprodukować 1 litr aluminium, potrzebna jest energia uzyskiwana ze spalenia 15 litrów ropy naftowej. 1 litr stali wymaga spalenia 11 litrów ropy. 1 litr tworzywa sztucznego wymaga średnio jedynie 1,8 l ropy naftowej.

 
Eksperci ds. trybologii

Na wiele szczegółowych pytań, takich jak "Który wał z tworzywa sztucznego najlepiej pasuje to tego łożyska z tworzywa sztucznego?" lub "Jeśli piasek także się gromadzi, to ile wynosi żywotność?" czy też "W moim przypadku chodzi o drgania i detergenty - jakiego produktu najlepiej użyć?" odpowiadają nasi specjaliści.
 
Czekamy na Państwa odpowiedź oraz dalsze wymagania.

*Trybologia ma do czynienia z tarciem, zużyciem i smarowaniem i technologią optymalizacji procesów tarcia.