Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przykład zastosowania na linii montażowej.

Robots in an assembly line at Ford Cologne with triflex® e-chain®

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.