Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System prowadników kablowych igus® E4.1 – jeden do wszystkich

Oto, dlaczego igus® E4.1 to najbardziej wszechstronna, ciesząca się największym zaufaniem seria prowadników kablowych na świecie.

Technologie igus® E4 odznaczają się dużą żywotnością, wysoką stabilnością, łatwością montażu i modułową budową.
System prowadników kablowych E4.1 pozwala oszczędzić koszty wielu nowych, drogich dodatkowych elementów.

1... Podwójna blokada

Gwarantowana duża siła trzymania z prostym, ale bezpiecznym mechanizmem otwierania.

... maks. siła zacisku do 2700 N
... pozwala na szybkie otwarcie z użyciem śrubokręta

Mechanizm działania

Mechanizm podwójnej blokady  
Mechanizm podwójnej blokady

Sprawdzony i wyjątkowo bezpieczny układ zatrzasków. Poprzeczkę można poluzować dwoma prostymi ruchami dźwigni. Poprzeczki trzymają więc mocno nawet w przypadku gęsto ułożonych przewodów i nadal można je łatwo otworzyć.

Poddane testom igus®

test odporności na rozciąganie  
Test zrywania

Maks. siła zacisku każdej poprzeczki jest testowana w praktyce pod kątem odporności na rozciąganie. Testy mogą być również przeprowadzane z uwzględnieniem wpływu oleju lub innych cieczy.
 
Test 3577:Siła zacisku poprzeczek:
> 2700 N

Przykład zastosowania

 
System E4 w koparce węgla

System montowany na boku, obrócony o 90°, z gęsto ułożonymi kablami. Poprzeczki trzymają mocno i pozostają dostępne.

2.1... Pionowy, prostokątny system zderzakowy

Maksymalna absorpcja siły i wysoka stabilność dużych długości niepodpartych.

... dopuszczalne maks. dodatkowe niepodparte obciążenie do 600 kg/m
... maks. długości niepodparte(FLB) 8,0 m (+25% z opcjonalnym materiałem XXL)
 
„25% większa dopuszczalna waga kabli w porównaniu z poprzednikami (systemami igus® E4/00 i E4/4)”

Mechanizm działania

Podwójny, prostokątny system zderzakowy  
Podwójny, prostokątny system zderzakowy

Synchronizacja więcej niż dwóch systemów zderzakowych nie jest możliwa lub jest możliwa jedynie w niewielkim stopniu. Ze względu na prostokątny kształt rozkład sił jest znacznie korzystniejszy niż w przypadku okrągłych odbojników (wzór na obliczenie siły nacisku: p = F/A). Wszystkie produkty serii E4.1 są wyposażone w podwójne, prostokątne systemy zderzakowe.

Poddane testom igus®

 
Test odporności na łamanie w laboratorium igus®

W laboratorium igus® testujemy każdy system zasilania z użyciem specjalnie dostosowanej maszyny testującej, badając wytrzymałość na nacisk/łamanie, aby uzyskać rzetelne informacje na temat maks. dodatkowych obciążeń i długości niepodpartych.

Przykład zastosowania

 
Frezarka z kolumną ruchomą z systemem E4.42

Konstrukcja języka i rowka prowadnika kablowego gwarantuje dużą stabilność poprzeczną, wymaganą w przypadku znacznych przyspieszeń bocznych do 8 m/s² wzdłuż osi X.

2.2... Pionowy system zderzakowy, duże piny

Lepsza dystrybucja nacisku, dopuszczająca większe siły ciągnąco-pchajace i obciążenia

... dopuszczalne siły ciągnąco-pchające do 7000 N
... dopuszczalne dodatkowe obciążenia do 600 kg/m i więcej
 
„20% dłuższe wolne odcinki w porównaniu z poprzednikiem (systemem igus® E4/00)”

Mechanizm działania

Podwójny, prostokątny system zderzakowy  
Pionowy system zderzakowy, duży pin

Zmiana położenia systemu zderzakowego pozwala przeprowadzić siłę nacisku przez trzy punkty – dwa odbojniki i duży pin – dzięki czemu nie jest ona pochłaniana centralnie. Pozwala to efektywnie ograniczyć obciążenie poszczególnych elementów, trzpieni i odbojników, do 1/3.

Poddane testom igus®

 
Test wytrzymałości przez 96 godz. – maks. długości niepodparte

Maks. obciążenia są testowane przez okres 96 godz. Zdjęcie przedstawia system E4.1 z opcjonalnym materiałem „XXL”, z którym maks. długość niepodparta może być wydłużona o +25%, do ok. 7 m.

Przykład zastosowania

 
Systemy zasilania E4.1 dla przedłużonego pojazdu ciężarowego

Ten teleskopowy, trójosiowy pojazd z naczepą firmy Goldhofer AG, Memmingen może zostać wydłużony z 20 do 62 metrów. Konstrukcja systemu zderzakowego oraz języka i rowka gwarantuje, że prowadnik kablowy może wytrzymać o 30 procent większe siły ciągnąco-pchające.

3... Duże połączenie otwór/trzpień

Duże siły ciągnąco-pchające i mniejsze zużycie dzięki precyzyjnym wartościom tolerancji

... Możliwy przesuw do 800 m
... przyspieszenie rzędu 10 m/s² i więcej
 
„Ø 56% większa odporność na rozciąganie w porównaniu z poprzednikiem (systemami igus® E4/00 i E4/4)”

Mechanizm działania

Duże połączenie otwór/trzpień  
Duże połączenie otwór/trzpień

Duże połączenia otwór/trzpień o precyzyjnie dobranej tolerancji zapewniają duży potencjał pochłaniania sił ciągnąco-pchających. Dzięki precyzyjnie dobranej tolerancji pozwalającej uzyskać niemal zero luzów można uzyskać bardzo duże przyspieszenia przy niewielkim stopniu zużycia.

Poddane testom igus®

 
Test odporności na rozciąganie z użyciem urządzeń testowych marki Zwick

W laboratorium igus® testujemy każdy system zasilania z użyciem specjalnie dostosowanej maszyny testującej, badając wytrzymałość na nacisk/łamanie, aby uzyskać rzetelne informacje na temat maks. dodatkowych obciążeń i długości niepodpartych.
 
Test 3992:Odporność na rozciąganie siłą ponad 30 000 N

Przykład zastosowania

Najdłuższy przesuw za pomocą e-prowadnika z tworzywa sztucznego  
Najdłuższe na świecie przesuw z prowadnikami kablowymi igus® i przewodami chainflex®
Droga przesuwu równa 615 m

Najdłuższy presuw z tworzywa sztucznego na świecie wykorzystujący prowadnik kablowy igus® został zaprojektowany i dostarczony największemu czeskiemu dostawcy energii, Grupie CEZ. Długość odcinka wyniosła 615 m.
 
Stabilne połączenie otwór/trzpień umożliwia tak długą drogę przesuwu dzięki zdolności do pochłaniania znacznych sił ciągnąco-pchających.

4... Podziałka na otwieranych poprzeczkach i opcja dodania separatorów

Łatwa wstępna konfiguracja z podziałem wewnętrznym zapewnia mocny chwyt nawet w przypadku modułów montowanych na boku.

... Łatwiejszy montaż z elementami podziału wewnętrznego, które mogą zostać zamontowane w odstępach 5 mm.
... Całkowicie płaska podziałka nie powoduje uszkodzenia przewodów.

Mechanizm działania

Podziałka na poprzeczkach  
Podziałka na poprzeczkach

Podziałka jest widoczna, ale nie wyczuwalna. Standardowo we wszystkich poprzeczkach E4. Ułatwia wstępną konfigurację z wewnętrznymi separatorami, pozwalając zaoszczędzić cenny czas wymagany na montaż. Separatory z projekcjami można umieścić w otwieranych poprzeczkach w odstępach 5 mm i mocno przytwierdzić (ok. 25 kg dopuszczalnego obciążenia umocowanego separatora). Nie są wymagane dodatkowe separatory.

Poddane testom igus®

 
Zużycie przewodów

W teście wytrzymałościowym testujemy wszystkie przewody chainflex® pod kątem zużycia i żywotności w warunkach ciągłej pracy. Testujemy również przewody wykorzystywane przez klienta, aby przewidzieć żywotność systemu.

Przykład zastosowania

 
Prowadnik kablowy E4 i przewody układu pomiarowego chainflex® do dużego centrum obróbki maszynowej

Liczne przewody chainflex® równo ułożone i obrócone o 90° w prowadniku kablowym E4. Interakcja pomiędzy materiałem prowadnika kablowego i materiałem płaszcza przewodu ma decydujący wpływ na żywotność.

5... Pokrywy uchylne

Do szybkiego wkładania przewodów z obu stron

... dobry dostęp z góry lub z dołu
... pokrywa uchylna. Pokrywę i spód można usunąć.

Mechanizm działania

Pokrywy uchylne  
Pokrywy uchylne

Pokrywy zakrytych prowadników R4.1 e-tube można z łatwością otworzyć i całkowicie wymontować. Pozwala to z łatwością włożyć przewody. Już same prowadniki R4.1 e-tube są bardzo szczelnie dopasowane.
 
TEST> najszczelniejsze rury e-tube igus® poddane testom IP:

Poddane testom igus®

 

Nie tylko łatwe otwieranie, ale i wyjątkowa szczelność. Testy przeprowadzone w laboratorium igus® wykazały wysoką szczelność rur e-tube.
 
TESTA = e-tube igus® RX40.100.100 251 900 cykli
B = e-tube igus® 68.10.100.0
256 132 cykli
C = Rura testowa 01 250 907 cykli
D = Rura testowa 02* 2 600 cykli
*Test przerwany po 2 600 cyklach.

Przykład zastosowania

 
Rury E4 w obrabiarce

Przewody są bezpiecznie prowadzone i chronione przed brudem i pyłem. W tym przypadku zainstalowano dodatkowe mocowanie zatrzaskowe igus® dla systemu E4, umożliwiające poprowadzenie węża hydraulicznego.

6... Szybkouchylne poprzeczki

25% mniej czasu wymaganego na otwieranie i zamykanie poprzeczek

... wytrzymałość na rozciąganie do 500 N
... czas montażu krótszy o 25%-80%

Mechanizm działania

Szybkie otwieranie poprzeczek  
Szybkie otwieranie poprzeczek

System typu „złączka przez pasek” – dwa paski mocujące znajdujące się na poprzeczce można odblokować ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Boczne "ślizgi" uwalniają poprzeczkę z płytki bocznej prowadnika kablowego.

Poddane testom igus®

 
Porównanie czasów montażu

Otwarcie to pojedyncza czynność, nie są wymagane dodatkowe kroki. O 25% szybszy montaż niż w przypadku standardowych poprzeczek. Jeszcze większa siła zacisku.

Przykład zastosowania

 
Prowadnik kablowy E4.1 w podajniku

Dobry dostęp do przewodów pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas montażu. Nie tylko podczas pierwszej instalacji przewodów w prowadniku, ale również w razie potencjalnej wymiany podczas pracy.

7... Język i rowek

Zazębione elementy zapewniają dużą stabilność przy przyspieszeniach bocznych i skrętach

... dopuszczalne dodatkowe obciążenie równe prawie 7,7 kg na niepodpartym odcinku o długości 2 m
... idealne dla modułów montowanych na boku lub w przypadku dużych sił skrętnych

Mechanizm działania

Konstrukcja wypustek i rowków  
Konstrukcja wypustek i rowków

Ogniwa prowadnika „zazębiają się”, zapewniając wyjątkowo dużą stabilność skrętną prowadnika kablowego długim niepodpartym odcinkom, nawet w przypadku modułów montowanych na boku.

Poddane testom igus®

 
Test odporności na łamanie z użyciem urządzeń testowych marki Zwick

Każdy z naszych systemów jest również testowany pod kątem maksymalnych dopuszczalnych obciążeń, co dostarcza nam informacji na temat żywotności uwzględnianych w naszym internetowym narzędziu do obliczania żywotności systemu.
 
Test 4099:Prowadnik kablowy E4 2 m z 7,7 kg dodatkowego obciążenia

Przykład zastosowania

 
Aplikacje samonośne

Prowadnik kablowy E4 zwisa bez podparcia na tym teleskopie zwierciadlanym. Stabilna konstrukcja i zazębiające się wypustki i rowki zapewniają bezpieczny system zasilania również w tego rodzaju instalacjach.

8... Konstrukcja zewnętrzne/wewnętrzne ogniwo

Prosty bieg, równoległe ułożenie i duża stabilność

... naprzemienne ogniwa wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają bardzo prosty bieg
... dokładnie równoległe zawiasy prowadnika kablowego zwiększają jego wytrzymałość

Mechanizm działania

Konstrukcja wypustek i rowków  
Konstrukcja zewnętrzne/wewnętrzne ogniwo

Poddane testom igus®

 

Konstrukcja wewnętrzne/zewnętrzne ogniwo we wszystkich prowadnikach kablowych E4.1.

Przykład zastosowania

 
Montaż długich przesuwów na miejscu

Prowadnik bezpiecznie ułożony w rynnie prowadzącej, z jednakowymi odstępami po obu stronach. Jest to ważne dla trwałości całego systemu.

9... Bezpieczne przewodom poprzeczki z tworzywa sztucznego

Zaokrąglona konstrukcja pozwala dodatkowo zwiększyć żywotność przewodów

... Poprzeczki z tworzywa sztucznego zapewniają maksymalną żywotność przewodów
... bez odkształceń tworzywa sztucznego na skutek działania sił zewnętrznych

Mechanizm działania

Bezpieczne przewodom poprzeczki polimerowe  
Bezpieczne przewodom poprzeczki polimerowe

Gładkie, bezpieczne dla przewodów kontury wewnętrzne i zaokrąglone poprzeczki zapewniają dużą żywotność przewodów i węży. Połączenie tribopolimeru, z którego wykonane są poprzeczki, z materiałem płaszcza przewodów okazało się najlepiej dopasowaną parą w testach żywotności przewodów.

Poddane testom igus®

 

Zużycie przewodów na poprzeczkach z tworzywa sztucznego: poszczególne materiały, z których wykonane są płaszcze przewodów, wykazują najmniejsze zużycie na poprzeczkach z tworzywa sztucznego. Ponadto, w przeciwieństwie do poprzeczek z aluminium, nie dochodzi do deformacji tworzywa sztucznego na skutek działania sił zewnętrznych.

Przykład zastosowania

 
Koparka węgla

Nawet w bardzo trudnym środowisku, jak w przedstawionej koparce węgla, zużycie odgrywa naturalnie istotną rolę. W prowadniku kablowym poprowadzono między innymi przewody hydrauliczne, a usterka wiąże się z dużymi kosztami.

10... Bezpieczna przewodom separacja wewnętrzna

Większa żywotność dzięki zaokrąglonej podstawie

... prawie o połowę mniejsze zużycie przewodów
... mniej części, więcej możliwości

Mechanizm działania

Bezpieczne przewodom poprzeczki polimerowe  
Bezpieczne przewodom poprzeczki polimerowe

Gładkie, bezpieczne przewodom i zaokrąglone kontury zapewniają dużą żywotność przewodów i węży. Ponadto lepsza i bezpieczniejsza separacja wewnętrzna może obecnie zostać zastosowana w przypadku mniej standardowych elementów.

Poddane testom igus®

 
Testy odporności na zużycie

Zużycie przewodów można ograniczyć niemal o połowę dzięki nowym zaokrąglonym separatorom.
 
Test 3748:Separator 301 w porównaniu z nową wersją 45.1Dopasowana para tworzywa sztucznego i materiału płaszcza również jest tu najlepszym rozwiązaniem.

Przykład zastosowania

 

Zaokrąglone poprzeczki z tworzywa sztucznego pomagają zwiększyć żywotność przewodów.

11... Hamulec tłumiący

Tłumi odgłos systemu zderzakowego i toczenia

... Możliwy poziom hałasu 33 dB(A), 44 dB(A) w pomiarach z serią igus® E4
... wiele serii posiada certyfikat TÜV Rheinland

Mechanizm działania

hamulec  
hamulec

Prosta, ale wyjątkowo efektywna konstrukcja Klinowy element w odbojniku prowadnika kablowego tłumi odgłosy odbojnika w prowadniku.

Poddane testom igus®

 

Wiele prowadników kablowych marki igus® poddajemy testom emisji hałasu w naszym własnym laboratorium. Wiele serii jest również testowanych przez TÜV. Poziom hałasu emitowanego przez prowadniki kablowe igus® wynosi np. 33 dB(A) - 46 dB(A).
 
Test 4381:System zderzakowy serii E4.32 podczas pracy emitue hałas na poziomie
44 dB(A) przy prędkości 1 m/s.

Przykład zastosowania

 
Dodatkowa redukcja hałasu z nakładkami tłumiącymi

Jeśli hałas maszyny podczas pracy wymaga dalszego ograniczenia, mogą w tym pomóc opcjonalne nakładki tłumiące. Możliwa jest redukcja hałasu o 5 dB(A).

12... Nakładka ślizgowa

Duża żywotność nawet przy długich drogach przesuwu

... gwarantowana praca przez 10 000 km i więcej
... dla długich dróg przesuwu i dużej żywotności
 
„30% większa powierzchnia ślizgowa w porównaniu z poprzednikiem (systemami igus® E4/00 i E4/4)

Mechanizm działania

Nakładka ślizgowa  
Nakładka ślizgowa

Poddane testom igus®

 

Każdy prowadnik kablowy może pracować przez co najmniej 10 000 km przy długich drogach przesuwu – a często znacznie więcej. To „obietnica”, której dotrzymujemy od lat.

Przykład zastosowania

 
Najdłuższe przesuwy z prowadnikami przewodów

Prowadniki kablowe igus® pozwalają niezawodnie rozwiązać problem długich dróg przesuwu. Na zdjęciu seria E4 w torach podsuwnicowych, prowadzona w szynie igus® na odległość 220 m.

13... Wybór spośród 1 030 przewodów chainflex®

... od 1 m, bez kosztów cięcia, bez minimalnej ulości zamówienia
... gwarancja trwałości chainflex® lub zwrot pieniędzy

Mechanizm działania

Nakładka ślizgowa  
Różnorodność przewodów

Elastyczne przewody w prowadnikach kablowych lub robotach wymagają specjalnych właściwości, aby przetrwać wiele cykli, duże prędkości i przyspieszenia oraz bardziej wymagające warunki środowiskowe. Koniecznym wymogiem jest obecnie także wysoki poziom ochrony EMC oraz zgodność ze standardami i wytycznymi, takimi jak NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus i Profibus. Gama produktów igus® chainflex® obejmuje dostosowane do prowadników przewody sterownicze, serwoprzewody, przewody silnikowe i do robotów, a także przewody BUS'owe, transmisji danych, enkoderowe oraz światłowody.

Poddane testom igus®

chainflex® to znak trwałości  
Złożone testy wszystkich przewodów chainflex® podczas pracy w ruchu

Wszystkie przewody chainflex® są zawsze testowane w praktyce. To znaczy w prowadniku kablowym lub w ruchu, np. w komorze klimatycznej igus® w temperaturze -40°C.

Przykład zastosowania

 
Niezawodne działanie we wszystkich osiach

W tej wielowrzecionowej tokarce CNC każde ze stanowisk roboczych musi być bezpiecznie zasilane w media, energię i sygnały. Duża dowolność ruchu we wszystkich osiach wymaga dużej wytrzymałości i niezawodności przewodów.

14... Dobra ochrona przed zanieczyszczeniami i odłamkami, nawet gorącymi

Ochrona przewodu

... gorące wióry o temp. do 850°C nie przepalą osłony
... wyjątkowa szczelność i łatwość otwierania

Mechanizm działania

Ochrona przewodu  
Ochrona przewodu

Prowadniki igus® typu tuba chroniące przewody i węże są stosowane w branżach wymagających ochrony przed odłamkami oraz wiórami od prawie 20 lat. Pył, zabrudzenia, olej, agresywne czynniki środowiskowe, wilgoć, zimno ani gorąco nie mają wpływu na odporne systemy zasilania z tworzywa sztucznego. Opcjonalny materiał HT sprawia, że gorące odłamki o temperaturze 850°C odbijają się od powierzchni prowadnika, nie wtapiając się w niego.

Poddane testom igus®

 
Ilość (g) wtopionych wiórów zeleżnie od temperatury

Test:gorące wióry o masie 20 g (od 200 do 850°C) przykładane do różnych materiałów. Wykres pokazuje ilość odłamków, która wtopiła się w materiały. Zwycięzca: igumid HT do 850°C.

Przykład zastosowania

 

Odporna na wysokie temperatury rura e-tube wewnątrz maszyny prowadzi i chroni przewody na obszarze występowania gorących odłamków.

15... Tolerancja zużycia

Duża żywotność nawet w przypadku zastosowań montowanych na boku.

... poprzeczne nakładki ślizgowe zapewniają dużą żywotność
... ważne kryterium, w szczególności w przypadku zastosowań obróconych o 90°

Mechanizm działania

Tolerancja zużycia  
Tolerancja zużycia

Poddane testom igus®

 

Testy odporności na ścieranie w laboratorium firmy igus®. Żywotność prowadników kablowych jest testowana w toku testów wytrzymałościowych.

Przykład zastosowania

 
Aplikacja obrotowa „RBR” z prowadnikami kablowymi obróconymi o 90°.

Ruch obrotowy o 400° na suwnicy. Możliwe są więc duże średnice obrotu z dużym ciężarem wypełnienia.

16... Specjalny kształt ogniw

Płynna praca dzięki płynnie rozwijającemu się prowadnikowi

... ciche rozwijanie prowadnika kablowego, ulepszona instalacja

Mechanizm działania

Specjalna konstrukcja ogniwa  
Specjalna konstrukcja ogniwa

Kształt ogniwa zapewnia lepsze rozwijanie się prowadnika kablowego i łatwiejszą oraz pewniejszą instalację.

Poddane testom igus®

 

Kształt ogniw prowadnika redukuje efekt poligonowy, dzięki czemu ich ruch jest płynniejszy. Pozytywne efekty można zauważyć nawet w instalacjach typu "Zig-zag".

Przykład zastosowania

 
Teatr

Tutaj hałas powinien być jak najmniejszy. Duże prowadniki kablowe E4 w układzie Zig-zag na scenie teatralnej.

17... Bez wstępnego naprężania,

wystarczy obrócić ogniwo zewnętrzne

... współpraca z tą samą wersją prowadnika kablowego bez konieczności naprężenian wstępnego
... bez wykończenia (termicznego), produkt dostępny prosto z magazynu

Mechanizm działania

Bez naprężania wstępnego  
Bez naprężania wstępnego

Wystarczy obrócić ogniwa zewnętrzne prowadnika kablowego z pochyleniem, aby szybko przerobić go na wersję NC (no camber - bez naprężenia wstępnego). Wersje NC są wymagane wyłącznie do specjalnych zastosowań, np. w układach wiszących i na ograniczonych przestrzeniach.

Poddane testom igus®

 

Specjalne produkty, np. przeznaczone do użytku w systemach wysokiego składowania, również są tu testowane – jak np. system guidelok slimline F, który zapobiega wychylaniu się prowadnika w systemach wysokiego składowania.

Przykład zastosowania

 
Instalacja wisząca w maszynie budowlanej

Prowadnik kablowy „bez naprężenia wstępnego” jest doskonałym wyborem w szczególności w przypadku instalacji wiszących lub na ograniczonych przestrzeniach.

18... Mała liczba części wykonanych z jednego materiału

Szybki montaż, duża dynamika i brak różnych współczynników rozszerzalności materiałów

... przyspieszenia do 784 m/s²
... jednakowe materiały

Mechanizm działania

Mała liczba części  
Mała liczba części

Mała liczba części, z których wszystkie są wykonane z jednego materiału – co jest ważne w przypadku dużych przyspieszeń, zapewniając najmniejsze możliwe luzy/liczbę części. Zastosowanie tego samego materiału jest optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia rozszerzalności/kurczenia się materiałów pod wpływem różnicy temperatur.

Poddane testom igus®

 

Testy długoterminowej wytrzymałości w laboratorium firmy igus® są prowadzone nawet przy prędkościach do 10 m/s.

Przykład zastosowania

Crash test facility  
System E4 w zakładzie testów obciążeniowych

Ekstremalne przyspieszenia do 784 m/s² wymagają precyzyjnie dopasowanego i wolnego od luzów systemu zasilania. Mała liczba części pozwala to zagwarantować.

19... Systemy mocowania przewodów

Pozwalający zaoszczędzić miejsce i niezawodny program chainfix

... Trzy razy większa odporność na rozciąganie zacisków igus® chainfix
... bezpieczne również w obecności oleju, chłodziwa, wody

Mechanizm działania

Uchwyt kablowy przewodów elektrycznych  
uchwyt kablowy odciążający

Systemy odciążające firmy igus® zostały specjalnie zaprojektowane do użytku w prowadnikach kablowych i dynamicznych zastosowaniach. Połączenie materiałów, z których wykonano przewody chainflex®, z elementami systemów odciążających chainfix marki igus® z tworzywa sztucznego powstało z myślą o dużej wytrzymałości przewodów i maksymalnej sile zacisku.

Poddane testom igus®

 

Odporność zacisków igus® chainfix na rozciąganie ponad trzykrotnie przekracza odporność konwencjonalnych systemów odciążających.

Przykład zastosowania

 

Ten gotowy do instalacji system readychain® do obrabiarek pozwala niezawodnie i bezpiecznie odciążyć przewody dostarczające media, dane i odpowiadające za sterowanie.

20... Szczelny uchwyt mocujący

... ochrona przed wiórami aż do przedniej krawędzi rury e-tube
... możliwość instalacji w już istniejących systemach ze zintegrowaną szyną odciążającą C

Mechanizm działania

 
Szczelny uchwyt mocujący

Możliwość instalacji w już istniejących systemach, wysoka szczelność. Mocowany na przedzie „szczelny element mocujący KMA” zapewnia ogólną ochronę przed zabrudzeniami i odłamkami.

Poddane testom igus®

 

„Element KMA” zamyka ostatnią „lukę” w środowisku pracy obrabiarek. Odporny na odłamki uchwyt mocujący z tworzywa sztucznego/metalu ze zintegrowaną szyną C chroni przewody aż do przedniej krawędzi prowadnika kablowego, oferując jednocześnie możliwość odciążenia (za pomocą zacisków odciążających CFX).

Przykład zastosowania

 

Uchwyt mocujący KMA montowany na przednim kołnierzu, obejmujący cały obwód (KMA: złącze tworzywa sztucznego-metalu)

21... Elastyczny zestaw modułowy

... Element mocujący do węży o średnicy do Ø 300 mm
... ogniwa rozszerzające do maks. szerokości 3000 mm

Mechanizm działania

 
Akcesoria i rozszerzenia

Dostępne opcje z magazynu i rozszerzenia dla produktów serii E4.1.

Poddane testom igus®

 
Możliwość rozbudowy niemal „wedle upodobań”.

Dostępne opcje obejmują ogniwa rozszerzające do maks. szerokości 3,0 m, mocowania na węże o średnicy do Ø 300 mm lub dodatkowe elementy wytłumiające, np. tłumiki zdolne do redukcji hałasu podczas ruchu prowadnika kablowego nawet o 10 dB (A). System E4.1 jest bardzo elastyczny i można go dostosować do danego zastosowania.

Przykład zastosowania

 

Seria ES4.80 w ofercie igus® E4.1 w wersji o ograniczonym poziomie hałasu, z ogniwami rozszerzającymi

System prowadnika kablowego E4.1 niemal do wszystkich zastosowań

 
Wzór zamówienia