Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Na łodzi

Silnik łodzi "Combiprop"

Ten nowo stworzony system sterowania pomaga łodziom podczas trudnych manewrów takich jak: przepływ przez cięśniny; a poprzez swoją wysoką wydajność może być również używany jako główny napęd. Aby zapewnić odporność na pływy podczas działania, może być przestawiony. Dlatego też jego system zasilania musi być bardzo elastyczny. Tutaj również prowadnik igus® serii easy chain® został zintegrowany z rynna prowadzącą.


Ing.-Büro Düsterhus, Jürgen Düsterhus,
Detmold, Niemcy

Sailboat engine ”Combiprop“

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector