Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

QuickChain. 100 – system Ekspert prowadników kablowych z wyszukiwarką kabli

Aplikacja ekspercka dla e-prowadników pozwala skonfigurować kompletne systemy e-prowadnikowe dla krótkich i długich przesuwów oraz zastosowań wiszących. Wystarczy wybrać przewody do podziału wewnętrznego w danym zastosowaniu oraz wprowadzić jego szczegółowe i środowiskowe parametry, a aplikacja ekspercka dla e-prowadników zaproponuje odpowiednie rozwiązania dla Państwa systemów z e-prowadnikiem oraz podziału wewnętrznego. Aplikacja ekspercka poda także przewidywaną żywotność, kompletną listę części, łączną cenę oraz przewidywany czas dostawy dla wprowadzonej konfiguracji. Pozwala to zamówić wprowadzoną konfigurację łatwo i szybko, bezpośrednio z poziomu aplikacji eksperckiej.

Aplikacja ekspercka dla e-prowadników QuickChain.100  
Aplikacja ekspercka dla e-prowadników QuickChain.100  

Przewody wybrane w innych aplikacjach igus, na przykład w wyszukiwarce produktów chainflex®, można przenieść do aplikacji eksperckiej dla e-prowadników, która pozwala skonfigurować odpowiedni e-prowadnik

Przeszkoleni klienci mają dostęp do "trybu zaawansowanego" aplikacji eksperckiej dla e-prowadników, który pozwala używać funkcji niedostępnych w wersji publicznej.

Kolejność zadań konfiguracyjnych jako nowa funkcja "trybu zaawansowanego": możliwość przesłania konfiguracji do pracownika igus®, który dokona jej sprawdzenia, a następnie zatwierdzi ją bądź opatrzy uwagami i odeśle do ponownego zbadania.

Przewidywana żywotność jest teraz obliczana i wyświetlana także dla zastosowanych przewodów.

Dzięki temu, że podawana jest oczekiwana żywotność całego systemu, rozwiązania e-prowadnikowe można z łatwością porównywać ze sobą, z uwzględnieniem wybranych przewodów.

Teraz istnieje możliwość ograniczenia wyświetlanych przewodów chainflex® oraz e-prowadników do części zapisanych w Państwa osobistej strefie "myigus", co pozwala otrzymać lepszy przegląd - funkcja ta jest bardzo użyteczna w przypadku często powtarzających się konfiguracji o podobnych wypełnieniach

Nowe serie, takie jak triflex® TRE.50, E4.31L, E4.38L, E4.48L, R4.31L, R4.38L, R4.48L


Od teraz konfigurację e-prowadnika można uzupełnić o odpowiedni system odciążenia przewodów. W zależności od elementu mocującego e-prowadnika można wybierać pomiędzy opaskami zaciskowymi, obejmami i wieloma innymi.

ProgramEkspert dla prowadników kablowych  
.  
.  
.  
 
 
 

Rozszerzenie

Przedłużenie dla długich przesuwów za pomocą systemu PPDS oraz ramienia pływającego. Jeśli ustawione zostały odpowiednie kryteria wyboru, system oferowany jest jako opcja uzupełniająca i może zostać zamówiony wraz z konfiguracją.

Przedłużenie modułu końca stałego w rynnach prowadzących

Przedłużenie za pomocą pływającego końca ruchomego FTA jako opcja dla zastosowań ślizgowych

twisterchain - nowość w konfiguratorze podziału wewnętrznego

TRLF w konfiguratorze podziału wewnętrznego

Rozszerzenie

Przedłużenia o seryjne moduły twisterband i triflex®

Dodatkowo dostępnych jest wiele niewielkich rozwiązań optymalizacyjnych, takich jak

Rozszerzenie uchwytów mocujących, umożliwiające wybranie „kompletnego zestawu z płytami zaciskowymi”, „kompletnego zestawu z płytami zaciskowymi i 10 zaciskami kablowymi” oraz „kompletnego zestawu”.

Dodano serie 10 i B15 do typu instalacji „ślizgowa”

Wybór koryt do instalacji typu „bez wsparcia”

Można wybrać uchwyty mocujące do produktów triflex® R

Zastosowanie kolorów RAL przewodów

Rozszerzenie

Łatwa konfiguracja podziału wewnętrznego w rurach RX

Szybkie i łatwe tworzenie podziału wewnętrznego w systemach rur triflex® R i RX. Po wybraniu przewodów można je dodać do przekroju prowadnika poprzez przeciągnięcie i upuszczenie. Konfigurator zapasów tworzy listę części dla prowadnika kablowego i przewodów uwzględnionych w konfiguracji. Konfiguracje można zapisywać i ponownie wczytywać. Całą konfigurację można przenieść do koszyka za pomocą jednego kliknięcia.

Szybka i łatwa konfiguracja wewnętrzna

Uwzględnia maksymalny przekrój wypełnienia i średnicę przewodu

Tworzenie list części

Łatwa w obsłudze funkcja wysyłania zapytań i zamówień

Rozszerzenie

Konfigurator podziałów wewnętrznych triflex® R

Szybkie i łatwe tworzenie podziału wewnętrznego dla systemów triflex® R TRC, TRE i TRL. W zależności od wybranych przewodów, można je po prostu dodawać do przekroju prowadnika za pomocą klikania i przeciągania. Konfigurator podziału wewnętrznego tworzy listę części dla prowadnika kablowego i przewodów uwzględnionych w konfiguracji. Konfiguracje można zapisywać i ponownie wczytywać. Całą konfigurację można przenieść do koszyka za pomocą jednego kliknięcia.

Szybka i łatwa konfiguracja wewnętrzna

Uwzględnia maksymalny przekrój napełniania i średnicę kabla

Tworzenie listy części

Łatwa w obsłudze funkcja wysyłania zapytań i zamówień

Teraz dostępny również w wersji OFFLINE

Rozszerzenie

Poza wieloma drobnymi udoskonaleniami Ekspert prowadników kablowych został zintegrowany z konfiguratorem podziału wewnętrznego. To rozszerzenie znacznie uprościło jego obsługę. Opcje podziału wewnętrznego udostępniane przez Eksperta mogą być natychmiast dostosowywane do specjalnych wymogów użytkownika.
 
Można skonfigurować kompletny system prowadnika kablowego ze wszystkimi elementami dla krótkich i długich dróg przesuwu oraz w pełni zaprojektować go w jednej aplikacji.
 
Dzięki innej, nowej funkcji na końcu konfiguracji użytkownik otrzymuje pełne listy części do konfiguracji, łącznie ze schematem podziału wewnętrznego. Poza prowadnikiem kablowym lista części zawiera odpowiednie uchwyty montażowe, kable, oraz system koryta prowadzącego w przypadku długich dróg przesuwu. Dodatkowo Ekspert może obliczyć szacowany okres eksploatacji, całkowitą cenę konfiguracji oraz przewidywany czas dostawy.
 
Informacje ogólne na temat nowych funkcji:

Zintegrowany konfigurator podziału wewnętrznego

Teraz możliwe jest również wykorzystanie kabli pneumatycznych i hydraulicznych jako kabli „dowolnych”

Funkcja sortowania kabli w podziale wewnętrznym

Właściwości kabli, takie jak napis i długości projekcji, można później zmieniać

Odwzorowanie asymetrycznych elementów podziału wewnętrznego w konfiguratorze podziału wewnętrznego

Tworzenie dokumentu PDF z listą części konfiguracji

Wygodna funkcja zerowania danych konfiguracji

Wyświetlanie ceny całkowitej i czasu dostawy*

Udoskonalone działanie łącza do koszyka: w Ekspercie można zaznaczać całe listy części i przenosić je na żądanie do koszyka


Właściwości

Konfiguracja kompletnych systemów prowadników kablowych

Obliczenie żywotności

Wyświetlanie ceny całkowitej i czasu dostawy*

Funkcja zapisywania i wczytywania konfiguracji

Łącze do programu CAD 3D


* Funkcja nie dotyczy wszystkich produktów i nie jest dostępna we wszystkich krajach

QC  

Rozszerzenie

Teraz można również konfigurować prowadniki kablowe w połączeniu z kablami

System prowadnika kablowego z kablami jest złożonym produktem, który często nie jest w całości zaprojektowany przez jednego producenta. Nowa funkcja łączenia produktów w Ekspercie pomaga rozwiązać ten problem. Funkcja łączenia produktów pozwala na przesyłanie aktualnego statusu konfiguracji do innego użytkownika w dowolnym momencie. Umożliwia to kontynuację konfiguracji i przesłanie jej dalej lub z powrotem.

łatwe przesyłanie konfiguracji części

Konfiguracja kompletnych systemów prowadników kablowych

Obliczenie żywotności

Wyświetlanie ceny całkowitej i czasu dostawy*

Łatwe wysyłanie zapytań i zamówień

.  
Teraz z możliwością wyboru kabli i funkcją automatycznego uzupełniania

Obliczanie i wygląd produktu prowadniki przewodów e-chains® do zastosowania w aplikacjach samonośnych, ślizgowych i wiszących; informacje o innych rodzajach zastosowań pojawia się wkrótce.

Po wpisaniu wartości przesuwu, prędkości, przyspieszenia i dodatkowego obciążenia, e-chains® expert proponuje Państwu odpowiedni prowadnik kablowy do Państwa aplikacji

Ze zintegrowaną wyszukiwarką produktu przewody chainflex®, można "bez ograniczeń" konfigurować przewody, dodać dodatkowe obciążenie

W sekcji konstrukcja i otoczenie, mogą Państwo podać szczegóły dotyczące warunków otoczenia np. chemikaliów, zabrudzenia oraz temperatury

Nowy moduł optymalizacji wydajności odnosi się do błędów i zawiera wskazówki, jak znaleźć właściwe prowadniki kablowe E-Chain ® nawet dla trudnych aplikacji

Ze zintegrowanym serwisem obliczania żywotności dla aplikacji samonośnych i ślizgowych

Z bezpośrednimi linkami do katalogu online z wieloma informacjami i szczegółami na temat produktów

Konfiguracje mogą być zapisywane i odczytywane ponownie w celu zmiany