Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Gięcie w dwóch kierunkach

Maszyna spawająca

W tej aplikacji poszczególne części silnika samolotu są spawane razem. Punkty spawania są mieszone z wyprzedzeniem. Czujniki są rozmieszczone na jednostce teleskopowej. Tutaj nietypowe rozwiązanie od igus® jest wykorzystane dla zasilania energią i umożliwia ta aplikację. Standardowe ogniwa prowadnika były wykorzystane do stworzenia specjalnego prowadnika, który ma możliwość gięcia w innym kierunku w środku niż na początku i na końcu. Stalo się to konieczne ponieważ prowadnik e-chain® nie może ukazywać się w teleskopie.


KUKA Systems GmbH, Otmar Fischer,
Augsburg, Niemcy

Friction welding machine
Friction welding machine

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector