Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ograniczona przestrzeń

Dwuwarstwowy dzwig mostowy

Z dokładnie pasującym systemem zasilania energią dla tej suwnicy, ogólne wymiary montażu zostały znacząco zmniejszone. Było to konieczne ponieważ prowadzone kable poprzednio użyte do systemu zasilania energii nie mogły być użyte z powodu braku miejsca. W asortymencie prowadników igus® e-chain®, doskonale pasujące rozwiązanie zostało szybko znalezione dzięki prowadnikowi rodziny E4/00.


ERICH SCHAEFER KG, Berndt Manderbach,
Siegen, Niemcy

Two-girder bridge crane

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector