Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Więcej mocy, mniejsza waga

Solidny kabel do dużych przesyłów

Dla niektórych aplikacji, które wymagają dużych prądów, konwencjonalne kable miedziane są zbyt ciężkie. W przypadku rozwiązania przedstawianego tutaj, system zasilania energią jest zaprojektowany z solidnych elementów aluminiowego kabla, które są poprowadzone w kilku prowadnikach e-chain® tej samej długości. Poszczególne elementy nie powinny być stale połączone a powinny leżeć jeden przy drugim jako wynik dużych nacisków w ten sposób, iż wysoce przewodny kontakt elektryczny jest zapewniony.


Lenoir Magnetic Systems, Serguei Gladkov,
Nancy, Francja

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector