Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Zasilanie kamery

Symulator medyczny

Studenci medycyny i fizycy mogą ćwiczyc różne operacyjne interwencje naczyniowe dzieki temu urządzeniu. Ponadto, możliwe jest ustanawianie systemów naczyniowych, których całkowita długość może mieć 100 cm. Pomysł kamery o dużych katach również zastepuje promieniowanie X w ten sposób, iż nie ma promieniowania działającego na operowany organ. W swoim ruchu, kamery są zasilane za pomocą prowadnika kablowego igus® e-chain®.


Video-Atelier Keel AG, Othmar Keel,
Luterbach, Szwajcaria

Medical simulator
Medical simulator

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector