Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Różne promienie gięcia

Zmieniacz palet

W przypadku tej aplikacji, bezpieczeństwo pracy zostało zwiększone poprzez zintegrowanie systemu zasilania energią w korpus zmieniacza palet. Ponieważ niezbędny jest ruch obrotowy prowadnika e-chain®, system zasilania energią powinien mieć mozliwość ruchu w obszarze roboczego operatora maszyny. Rozwiązanie to przy wykorzystaniu prowadnika serii 2828 E4/4 łączy różne promienie gięcia gwarantując ruch w żądanej formie.


Resofe Gmbh Co. KG, Gerhard Schwemberger,
Graz, Austria

Pallet changer
Pallet changer

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector