Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Gorące wióry 600°

Obrabiarka bramowa

Ta frezarka jest stosowana przy wytwarzaniu punktów dla sieci kolejowych. W przypadku tego procesu, powstają gorące metalowe wióry o temperaturze ponad 600 st. Poprzednio stosowany prowadnik zużywal się po 9 miesiącach, kable ulegały zniszczeniu przez metalowe wióry , co powodowało przestoje produkcji. Remedium było zastosowanie zakrytego prowadnika igus® typu tuba systemu E4, wykonanego z wysokotemperaturowego materiału igumid HT, który zapewnie nie przyleganie gorących wiórów do prowadnika ( wiorów o temperaturze az do 850 st. ).


Vossloh Laeis GmbH & Co. KG, Matthias Krames,
Trier, Germany

Portal milling machine

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector