Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Odlewanie magnezu

Prowadzenie kabla na robocie

W przypadku tych robotów, pakiet węży musiał być wymieniany co parę tygodni. Warunki panujące w odlewni magnezu ( żar, brud, olej,wióry, pył itp. ) są ektsremalnie niekorzystne. Wymienianie węży skutkowało przestojem produkcji za każdym razem co generowało wysokie koszty. Multiosiowe systemy zasilania energią dla robotów rozwiązują ten problem bardzo szybko; przez ponad rok ten sam prowadnik E-Chain jest wciąż stosowany bez jakichkolwiek awarii.


TMG Zitzmann GmbH, Marc Hofmann,
Stockheim, Niemcy

Cable guide on the robot
Cable guide on the robot

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector