Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Seria 2400 w sprzęcie zapewniającym dostęp do półek.

Łańcuch energii Seria 2400, instalacja wisząca

Przykład zastosowania w instalacji wiszącej z Serią 2400

 
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.