Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Seria 2500, w instalacji montowanej z boku

Łańcuch energii Serii 2500,

Instalacja obrócona o 90° z Serią 2500

 
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.