Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

system E4/4 Seria 4040

Łańcuch energii Serii 4040,

Seria 4040, instalacja stojąca

 

Specjalne właściwości systemu E4/4: Duże przyspieszenia są także możliwe w instalacji „stojącej”

Więcej ciekawych aplikacji z różnorodnych gałęzi przemysłu można znalezć tutaj