Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System łańcuchów energii zamiast bębna kablowego

Bezusterkowa praca w oczyszczalni ścieków od 2000 roku.
Problem: Skręcane przewody szybko się zużywają

Jaka jest najlepsza metoda dostarczenia energii do ruchomego zgarniacza osadnika?
Firma Aggerverband zdecydowała odrzucić system konwencjonalny z bębnem kablowym i zdecydowała się na system zasilania energią LBT flizz® firmy igus®. Wyniki: System działa bez żadnych zakłóceń w oczyszczalni ścieków w Waldbröl-Brenzingen od roku 2000.

Wzdłużny zgarniacz w końcowym osadniku jest napędzany kołem zębatym z szybkością 1m/min
24 godziny dziennie, 256 dni w roku. Zgarniacz wymaga energii i sygnałów kontrolnych, tak jak pompy poniżej powierzchni wody. Oryginalnie był stosowany bęben kablowy do zasilania energią. Zarządzający nie byli zadowoleni z tego rozwiązania gdyż przy każdym ruchu do przodu i do tyłu, kabel wykonywał ruch świdrujący, co powodowało jego zwiększone zużycie.

Odpowiedni do niekorzystnych warunków środowiska.

Firma igus® wraz z systemem LBT flizz® oferuje system zasilania energią odporny na działanie warunków atmosferycznych, który może być dostosowany do każdego zastosowania dzięki swojemu modułowemu projektowi. Części plastikowe, jak również metalowe są chronione przed korozją na długi okres czasu. Zamknięte z góry koryto zapobiega wnikaniu śniegu i liści oraz zapewnia bezusterkową prace całego systemu. Bardzo agresywne gazy, takie jak mieszanina wodorosiarczków powstająca podczas obróbki ścieków nie zakłóca pracy systemu flizz®. Najgorszy scenariusz to zamarznięcie łańcucha w profilu plastikowym LBT oraz w następstwie tego awaria instalacji w temperaturze poniżej 0°C. Ze względu na małą powierzchnię styczną łańcucha z korytem oraz specjalny kształt profili LBT flizz® niebezpieczne siły nie powstają nawet podczas zamarzania porannej rosy.

Stary system z bębnem kablowym zamiast łańcucha energii.

Początkowa sytuacja w końcowym osadniku.

 
Koszty konserwacji zostały drastycznie obniżone

Łącnie 38 metrów koryta prowadnicy zostało zainstalowanych w końcowym osadniku. Kable mają długość około 20 m; oprócz kabli elektrycznych do trzech pomp oraz ruchomego silnika, w korycie umieszczono 16 kabli komuniakcyjnych, jak również specjalny kabel magistrali. Poszczególne kable specjalne chainflex® firmy igus® z serii CF9, CF10 i CF31 mają zewnętrzną osłonkę z TPE i mogą być stosowane w temperaturach w zakresie od -25° do +100° z minimalnym promieniem zginania wynoszącym 5xd. Sprawdzone i przetestowane łańcuchy serii E2, typ 250.07.100.0 użyto jako łańcuchy zasilania energią.
Boczne przesunięcie do 150 mm powinno zawsze być doliczone do wzdłużnych zgarniaczy z serii tego typu. Aby skompensować takie boczne przesunięcie firma igus® rozwinęła oszczędny płynnie poruszający się koniec i zainstalowała go na ramieniu holującym mostu zgarniacza.

System pracuje bez żadnych problemów od momentu jego instalacji ponad 5 lat temu. Nie zaskakuje fakt, że firma Aggerverband jest zadowolona z rozwiązania, a usługa firmy igus® została wysoko oceniona.

Minimalne tarcie łańcucha e-chain® zostało osiągnięte dzięki zintegrowaniu drążka ślizgowego z profilem.

flizz® system łańucha e-chain® w korycie prowadnicy

 
LBT flizz®: Przetestowane i sprawdzone w wielu zastosowaniach

Dzięku odpornej konstrukcjizostało już zrealizowanych wiele innych możliwości zastosowań, na przykład zbiornik przeciwdeszczowy w dźwigach portowych. Ponadto, części są odporne na powszechnie występujące związki chemiczne, tłuszcz i rozpuszczalniki. Dlatego firma igus® dostarcza system LBT flizz® również producentom i operatorom sprzętu galwanicznego oraz innych zakładów inżynierii chemicznej.

More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.