Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Agresywne chemikalia

Oczyszczalnia ścieków

W tej aplikacji, zasilanie mocy mostka w oczyszczalni ścieków zostało zrealizowane za pomocą systemu zasilania energii igus®. W trudnych warunkach otoczenia występujących na zewnątrz, obecny system bębnowy zasilany silnikiem nie był wystarczajaco mocny. Praca w oczyszczalni ścieków stawia dodatkowe wymagania odporności na chemikalia. Tutaj system igus® flizz® zaoferował odpowiednie rozwiązanie ponieważ łączy prowadnik e-chain® i prowadzenie w jeden kompaktowy system.


Schubert Elektroanlagen, Franz Hochebner,
Ober Grafendorf, Austria

Sewage treatment plant
Sewage treatment plant

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector