Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Najmniejszy prowadnik e-chain®

Robot malujący

W tej maszynie malującej , czujniki są przemieszczane na minimalnej przestrzeni. W tym samym czasie, system zasilania energią musi być również odporny na cząsteczki farby. Z powodu ograniczonej przestrzenii instalacji, prowadnik igus® e-chain® serii 03 z rodziny E2 micro były tu zastosowane. Ich odporna na brud budowa sprawia, iż sa idealnym rozwiazaniem zasilania energii w tej aplikacji. Odciążenie ciagu jest zintegrowane z elementami mocującymi.


AkzoNobel, Herman Ligtvoet,
Sassenheim, Holandia

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector