Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System E2/000

Technologie i rozwiązania igus®

zapewniające dużą żywotność, stabilność, łatwość montażu i modułowość

System prowadnika kablowego E2/000 to doskonałe rozwiązanie systemu zasilania.
E2/000 – standard w przypadku umiarkowanych obciążeń

navi01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

1... Obrót o ponad 210°

Dobry dostęp, łatwość wypełniania przewodami, blokada

Mechanizm działania

Podwójna blokada  
Specjalny mechanizm zatrzaskowy

Otwierane w obie strony poprzeczki pozwalają szybko i łatwo otworzyć prowadnik kablowy. Obracające się o ponad 210° poprzeczki pozostają mocno zablokowane po zamknięciu.

Poddane testom igus®

Test zrywania  
Doskonałe podparcie

Obracające się nawet o 210° poprzeczki gwarantują łatwą obsługę podczas wypełniania prowadnika kablowego i konserwacji.

Przykład zastosowania

 
System szybko gotowy do użycia

Gotowy do instalacji E2/000 dostarczany bezpośrednio jako gotowy, zmontowany readychain® łącznie z płytką prowadnicy do maszyny przetwarzania szkła.

2... Duża siła zacisku poprzeczki

Zapobiega nieumyślnemu otwarciu podczas pracy.

... maks. siła zacisku do 900 N
... pozwala na szybkie otwarcie z użyciem śrubokręta

Mechanizm działania

Podwójna blokada  
Duża siła trzymania

Nawet tak proste zamknięcie zapewnia dobre umocowanie w prowadniku kablowym. Mocowanie wytrzymuje największe obciążenia i zapobiega nieumyślnemu otwarciu prowadnika kablowego podczas pracy.

Poddane testom igus®

test odporności na rozciąganie  
Test zrywania

Maks. siła udźwigu każdej poprzeczki jest weryfikowana w toku praktycznych testów odporności na rozciąganie. Testy mogą być również przeprowadzane z uwzględnieniem wpływu oleju lub innych cieczy.

Przykład zastosowania

 
Systemy zasilania z tworzywa sztucznego w maszynie do obróbki drewna.

Prowadnik kablowy E2/000 zasila osie X i Y. Otwierane na zatrzaski i dokładnie dopasowane poprzecznice umożliwiają łatwe wprowadzanie przewodów i osiągnięcie dużych prędkości.

3... Otwarcie zajmuje kilka sekund

Przydatne narzędzie montażowe

... z 33 do 2 sekund
... łatwe i szybkie otwieranie prowadników kablowych

Mechanizm działania

Podwójny, prostokątny system zderzakowy  
Otwarcie zajmuje kilka sekund

Jednoczesne otwieranie i zamykanie dłuższych odcinków prowadnika. Narzędzie to pozwala zminimalizować czas poświęcany na instalację i montaż.

Poddane testom igus®

 
Testy praktyczne

Czas montażu testowano z użyciem i bez użycia narzędzia na linii montażowej w fabryce firmy igus®.

Przykład zastosowania

 
Narzędzie do otwierania w akcji

Odpowiednie do danej aplikacji. Do systemów E2/000 we wszystkich rozmiarach.

4... Do długich dróg przesuwu do 150 m

Z rynnami prowadzącymi i jako prowadnik rolkowy

... niski współczynnik tarcia ślizgowego równy 0,1 w prowadnikach rolkowych E2/000
... bezpieczne prowadzenie w rynnach prowadzących wykonanych z aluminium, stali lub stałych tworzyw sztucznych

Mechanizm działania

Podziałka na poprzeczkach  
długie drogi przesuwu do 150 m

Ekonomiczne prowadniki kablowe E2/000 nadają się do obsługi długich przesuwów do 150 m, nawet w przypadku zastosowań na zewnątrz. Prosty i niezawodny ruch gwarantuje koryto prowadzące z szerokiej oferty firmy igus®. Opcjonalne użycie rolek pozwala obniżyć współczynnik tarcia ślizgowego.

Poddane testom igus®

 
Testy żywotności dla przesuwu 150 m w laboratorium firmy igus® na zewnątrz.

Prowadnik rolkowy 3500R w rynnie prowadzącej wykonanej z nieulegającego korozji tworzywa sztucznego „guidelite” poddano testom w lodzie i śniegu.

Przykład zastosowania

 
Prowadnik rolkowy 3500R w rynnie prowadzącej wykonanej z nieulegającego korozji tworzywa sztucznego „guidelite” w systemie nawadniania.

Modułowe rozwiązanie w rynnie prowadzącej wykonanej z nieulegającego korozji tworzywa sztucznego „guidelite” pozwala szybko i ekonomicznie zrealizować drogę przesuwu do 150 m.

5... Modułowość i łatwość łączenia

System dostępny w postaci częściowo i całkowicie zamkniętego e-prowadnoka typu tuba.

... pokrywy otwierane z obu stron
... zatrzaski otwierane w zakresie promienia wewnętrznego, dostępne w wielu rozmiarach

Mechanizm działania

Mała liczba części  
Modułowość i łatwość łączenia

System E2/000 można zakupić w postaci prowadnika kablowego zakrytego z jednej lub z dwóch stron. Zatrzaski otwierają się w prawo lub w lewo w zakresie promienia wewnętrznego.

Poddane testom igus®

 
Test bez podparcia w dolnym biegu (FLU) z modelem 3480

Test 2397:2,75 kg/m dodatkowego obciążenia w wersji samonośnej prowadnika 1,3 m bez zabezpieczenia to nie problem dla systemu igus® 3480.075.125.0.

Przykład zastosowania

Leather cutting machine  
Rura E2/000 w maszynie do cięcia skór

W tej nowej konstrukcji maszyny do cięcia skór prowadniki kablowe E2/000 umożliwiły szybszą i bardziej elastyczną pracę głowicy skrawającej.

6... Uchylny element rozszerzający

Łatwa rozbudowa wewnętrznej konstrukcji

... zatrzaski otwierane w zakresie promienia wewnętrznego lub zewnętrznego, uchylne
... umożliwiają mocowanie węży o średnicy do 80 mm

Mechanizm działania

Pokrywy uchylne  
Uchylny element rozszerzający

Zastosowanie elementów rozszerzających pozwala znacznie powiększyć wnętrze prowadnika kablowego, umożliwiając bezpieczne poprowadzenie nawet dużych węży ssących. Dzięki temu można również z łatwością rozbudować istniejące systemy – niedrogo i kompaktowo.

Poddane testom igus®

 
Większa pojemność

Korzystne zwiększenie przestrzeni wewnętrznej nawet o 48%. Przestrzeń można podzielić specjalnymi separatorami, które jak wszystkie separatory stworzono z myślą o bezpieczeństwie przewodów.

Przykład zastosowania

 
Duże średnice węży

Duże, ale lekkie węże ssące są wykorzystywane w maszynie do obróbki drewna, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń i koszty.

7... Duże połączenie otwór/trzpień

Duża żywotność i łatwa instalacja

.. wartości przyspieszenia do 10 m/s² i więcej
... dopuszczalne drogi przesuwu ponad 150 m

Mechanizm działania

Duże połączenie otwór/trzpień  
Duże połączenie otwór/trzpień

Duże połączenia otwór/trzpień o precyzyjnie dobranej tolerancji zapewniają duży potencjał pochłaniania sił ciągnąco-pchających. Dzięki precyzyjnie dobranej tolerancji pozwalającej uzyskać niemal zero luzów można uzyskać bardzo duże przyspieszenia przy niewielkim stopniu zużycia.

Poddane testom igus®

Obliczanie żywotności dla prowadników przewodów e-chains® - Quick Life  
Test odporności na rozciąganie z użyciem urządzeń testowych marki Zwick

W laboratorium igus® testujemy każdy system zasilania z użyciem specjalnie dostosowanej maszyny testującej, badając wytrzymałość na siły rozciągające przy maks. drogach przesuwu, co pozwala również uzyskać informacje na temat dopuszczalnych wartości przyspieszenia.
 

Przykład zastosowania

 
Długa żywotność

Przy liczącej 28 m drodze przesuwu i wąskiej przestrzeni instalacyjnej o szerokości jedynie 200 mm prowadnik kablowy serii 2500 wytrzymuje czynniki zewnętrzne, takie jak deszcz i silny wiatr podczas bezustannej pracy przez 24 godziny dziennie, 365 dni w roku.

8... Dobra ochrona przed zanieczyszczeniami i odłamkami, nawet gorącymi

Ochrona przewodu

... gorące wióry o temp. Gorące wióry do 850°C nie wtopią się ...
wyjątkowa szczelność i łatwość otwierania

Mechanizm działania

Ochrona przewodu  
Ochrona przewodu

Prowadniki igus® typu tuba chroniące przewody i węże są stosowane w branżach wymagających ochrony przed odłamkami oraz wiórami od prawie 20 lat. Pył, zabrudzenia, olej, agresywne czynniki środowiskowe, wilgoć, zimno ani gorąco nie mają wpływu na odporne systemy zasilania z tworzywa sztucznego. Opcjonalny materiał HT sprawia, że gorące odłamki o temperaturze 850°C odbijają się od powierzchni prowadnika, nie wtapiając się w niego.

Poddane testom igus®

 
Ilość (g) wtopionych wiórów zeleżnie od temperatury

Test:gorące wióry o masie 20 g (od 200 do 850°C) przykładane do różnych materiałów. Wykres pokazuje ilość odłamków, która wtopiła się w materiały. Materiał igumid HT osiągnął najlepsze wyniki w kontakcie z temp. do 850°C.

Przykład zastosowania

 
Odporność na odłamki w wysokich temperaturach

Odporna na wysokie temperatury rura e-tube wewnątrz maszyny prowadzi i chroni przewody na obszarze występowania gorących odłamków.

9... Bezpieczne przewodom poprzeczki z tworzywa sztucznego

Zaokrąglona konstrukcja pozwala dodatkowo zwiększyć żywotność przewodów

... Poprzeczki z tworzywa sztucznego zapewniają maksymalną żywotność przewodów
... bez odkształceń tworzywa sztucznego na skutek działania sił zewnętrznych

Mechanizm działania

Bezpieczne przewodom poprzeczki polimerowe  
Bezpieczne przewodom poprzeczki polimerowe

Gładkie, bezpieczne dla przewodów kontury wewnętrzne i zaokrąglone poprzeczki zapewniają dużą żywotność przewodów i węży. Połączenie tribopolimeru, z którego wykonane są poprzeczki, z materiałem płaszcza przewodów okazało się najlepiej dopasowaną parą w testach żywotności przewodów.

Poddane testom igus®

 
Testowana odporność na zużycie

Zużycie przewodów na poprzeczkach z tworzywa sztucznego: poszczególne materiały, z których wykonane są płaszcze przewodów, wykazują najmniejsze zużycie na poprzeczkach z tworzywa sztucznego. Ponadto, w przeciwieństwie do poprzeczek z aluminium, nie dochodzi do deformacji tworzywa sztucznego na skutek działania sił zewnętrznych.

Przykład zastosowania

 
Niski współczynnik tarcia podczas pracy

Firma igus® dostarcza tworzone na żądanie systemy zasilania do systemów tnących firmy SATO: przewody i węże są prowadzone delikatnie, bez względu na duże prędkości, długie drogi przesuwu, ruchy we wszystkich kierunkach i projektowe oznaczenia kolorystyczne.

13... 1 244 przewodów chainflex® i ponad 4000 konfekcjonowanych przewodów napędowych z magazynu

... od 1 m, bez kosztów cięcia, bez ilości minimalnych ...
gwarancja trwałości chainflex® lub zwrot pieniędzy

Mechanizm działania

Nakładka ślizgowa  
Różnorodność przewodów

Elastyczne przewody w prowadnikach kablowych lub robotach wymagają specjalnych właściwości, aby przetrwać wiele cykli, duże prędkości i przyspieszenia oraz bardziej wymagające warunki środowiskowe. Koniecznym wymogiem jest obecnie także wysoki poziom ochrony EMC oraz zgodność ze standardami i wytycznymi, takimi jak NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus i Profibus.

Poddane testom igus®

chainflex® to znak trwałości  
Złożone testy wszystkich przewodów chainflex® podczas pracy w ruchu

Wszystkie przewody chainflex® są zawsze testowane w praktyce. To znaczy w prowadniku kablowym lub w ruchu, np. w komorze klimatycznej igus® w temperaturze -40°C.

Przykład zastosowania

 
Niezawodne działanie we wszystkich osiach

W tej wielowrzecionowej tokarce CNC każde ze stanowisk roboczych musi być bezpiecznie zasilane w media, energię i sygnały. Duża dowolność ruchu we wszystkich osiach wymaga dużej wytrzymałości i niezawodności przewodów.

11... Bezpieczna przewodom separacja wewnętrzna

Większa żywotność dzięki zaokrąglonej podstawie

... prawie o połowę mniejsze zużycie przewodów ...
mniej części, więcej możliwości

Mechanizm działania

Bezpieczne przewodom poprzeczki polimerowe  
Bezpieczne przewodom poprzeczki polimerowe

Gładkie, bezpieczne przewodom i zaokrąglone kontury zapewniają dużą żywotność przewodów i węży. Ponadto lepsza i bezpieczniejsza separacja wewnętrzna może obecnie zostać zastosowana w przypadku mniej standardowych elementów.

Poddane testom igus®

 
Testy odporności na zużycie

Zużycie przewodów można ograniczyć niemal o połowę dzięki nowym zaokrąglonym separatorom.
 
Test 3748:Separator 301 w porównaniu z nową wersją 45.1Dopasowana para tworzywa sztucznego i materiału płaszcza również jest tu najlepszym rozwiązaniem.

Przykład zastosowania

 
Szczelne wypełnienie

Zaokrąglone poprzeczki z tworzywa sztucznego pomagają zwiększyć żywotność przewodów.

12... Podwójny system zderzakowy

Maksymalna absorpcja siły i wysoka stabilność dużych długości niepodpartych.

... maks. dodatkowe niepodparte obciążenie do 13 kg/m
... maks. długości niepodparte (FLB) 3,0 m (+25% z opcjonalnym materiałem XXL)

Mechanizm działania

Podwójny, prostokątny system zderzakowy  
Podwójny, prostokątny system zderzakowy

Synchronizacja więcej niż dwóch systemów zderzakowych nie jest możliwa lub jest możliwa jedynie w niewielkim stopniu. Ze względu na prostokątny kształt rozkład sił jest znacznie korzystniejszy niż w przypadku okrągłych odbojników (wzór na obliczenie siły nacisku: p = F/A).

Poddane testom igus®

 
Test odporności na łamanie w laboratorium igus®

W laboratorium igus® testujemy każdy system zasilania z użyciem specjalnie dostosowanej maszyny testującej, badając wytrzymałość na nacisk/łamanie, aby uzyskać rzetelne informacje na temat maks. dodatkowych obciążeń i długości niepodpartych.

Przykład zastosowania

 
System serii E2/000 wiszący w windzie budynku PostTower, Bonn, Niemcy.

Silne powiewy powietrza oraz masa przewodów w instalacji wiszącej wymagają stabilnej i niezawodnej struktury systemu zasilania.

13... Hamulec tłumiący

Tłumi odgłos systemu zderzakowego i toczenia

... minimalny poziom hałasu 42 dB(A)
... wiele serii posiada certyfikat TÜV Rheinland

Mechanizm działania

Mechanizm hamulcowy  
Mechanizm hamulcowy

Prosta, ale wyjątkowo efektywna konstrukcja Klinowy element w odbojniku prowadnika kablowego tłumi odgłosy odbojnika w prowadniku.

Poddane testom igus®

 
Test poziomu hałasu

Prowadniki igus® poddajemy testom emisji hałasu w naszym własnym laboratorium. Wiele serii jest również testowanych przez TÜV. Najcichsze prowadniki kablowe marki igus® generują hałas na poziomie 33 dB(A).
 
Test 4381:Seria 1400 generuje średnio hałas na poziomie 42 dB(A), mierzony dla różnych kątów ustawienia przy prędkości 1 m/s.

Przykład zastosowania

 
Cichy, szybki, z polotem

W przedsiębiorstwie IMA Klessmann GmbH prowadnik kablowy E2/000 w połączeniu z systemem prowadzącym igus® guidelok slimline „F” zapewnia całkowitą niezawodność nawet przy dużych prędkościach i wartościach przyspieszenia. Hamulec tłumiący w prowadniku kablowym oraz stabilne mocowanie w rynnie gwarantują znaczną redukcję hałasu.

14... Boczne płytki ślizgowe

Duża żywotność nawet w przypadku zastosowań montowanych na boku.

... większa żywotność w aplikacjach obrotowych montowanych na boku
... bezpieczne prowadzenie w pionie nawet przy dużych przyspieszeniach bocznych z systemem guidelok

Mechanizm działania

Tolerancja zużycia  
Boczne płytki ślizgowe

Większa żywotność i odporność na obciążenia dzięki standardowym bocznym płytkom ślizgowym w prowadnikach kablowych E2/000 od igus®.

Poddane testom igus®

 
Testy odporności na ścieranie w laboratorium firmy igus®.

Żywotność prowadników kablowych jest testowana w toku testów wytrzymałościowych.

Przykład zastosowania

 
Obrabiarka CNC

Instalacja obrócona o 90° z serią 2500

15... Systemy mocowania przewodów

Pozwalający zaoszczędzić miejsce i niezawodny program chainfix

... Trzykrotnie większa odporność na rozciąganie zacisków igus® chainfix ...
bezpieczna praca również podczas działania oleju, chłodziwa, wody

Mechanizm działania

Tolerancja zużycia  
uchwyt kablowy odciążający

Systemy odciążające firmy igus® zostały specjalnie zaprojektowane do użytku w prowadnikach kablowych i dynamicznych zastosowaniach. Połączenie materiałów, z których wykonano przewody chainflex®, z elementami systemów odciążających chainfix marki igus® z tworzywa sztucznego powstało z myślą o dużej wytrzymałości przewodów i maksymalnej sile zacisku.

Poddane testom igus®

 

Odporność zacisków igus® chainfix na rozciąganie ponad trzykrotnie przekracza odporność konwencjonalnych systemów odciążających.

Przykład zastosowania

 

Ten gotowy do instalacji system readychain® do obrabiarek pozwala niezawodnie i bezpiecznie odciążyć przewody dostarczające media, dane i odpowiadające za sterowanie.

Wzór zamówienia