Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

E2/000 jako gotowy wcześniej zmontowany readychain®

Gotowy do instalacji łańcuch energii E2/000 jako readychain®

Gotowy do instalacji E2/000 dostarczany bezpośrednio jako gotowy, zmontowany readychain® łącznie z płytką prowadnicy do maszyny przetwarzania szkła.

 
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.