Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Mały i bez wibracji

Tymczasowy wyswietlacz

Widoczne przez ok. 1 minutę są te obrazy, które są "drukowane" za pomocą promieni UV na ekranie światłoczułym. Aby tak się działo, pozycjoner obrazu porusza się na powierzchni 1,7 x 1,15 m obrazu. Zasilanie energią i danymi pozycjonera obrazu jest prowadzone poprzez prowadnik easy chain® serii Z14 w ruchu pionowym i prowadnikiem o bardzo niskich wibracjach E6 w ruchu poziomym. Poprzez wykorzystanie prowadników igus® , wymagana przestrzeń instalacji dla systemu zasilania energią zredukowana o jedna trzecią.


Operation Schoener LTD, Hannes Koch,
London, UK

Temporary display
Temporary display

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector