Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Duża zmienność przy zredukowanych kosztach

Zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym

Fabryka środków pozajelitowych firmy Bayer AG spełnia wszystkie warunki konieczne do produkcji nowoczesnych leków. Leki są bezpośrednio podawane pozajelitowo w zastrzykach lub infuzji do tkanek lub do krwi. Tak więc największe wymagania co do jakości są przestrzegane co do czystości mikrobiologicznej i czystości cząstek. W pełni zautomatyzowane instalacje są stosowane na przykład do napełniania. Po oczyszczeniu butelek, wysterylizowaniu i uszczelnieniu w kilku procedurach stosowane są bardzo precyzyjne roboty pobierające i odstawiające na miejsce. Ustawia napełnione ampułki i/lub fiolki z lekami, tak jak na paletach w pudle z kratownicą przed wysłaniem do działu kontroli, pakowania i wysyłki. W tym celu był wcześniej również stosowany robot, który w rzeczywistości przekroczył swój okres użytkowania. Występowały pęknięcia kabli od czasu do czasu w wyniku obciążenia. Specyficzne ruchy wykonywane przez robot naciągały kable zasilające w dużym stopniu. Aktualnie zadaniem było zaprojektowanie niezawodnego systemu przenoszenia, jak również unowocześnienie go optycznie zgodnie z najnowszą technologią. Liczba wolno wiszących elektrycznych i pneumatycznych kabli musiała być związana razem. Stos nieporządnie ułożonych niezliczonych kabli elektrycznych i pneumatycznych powinien uporządkowany w wiązkach w systemie zasilania energią. Dzisiaj na pierwszy rzut oka cała instalacja wygląda na zwartą i czystą. Ze względu na okrągły projekt system zasilania energią przesuwa się na zewnętrznym konturze robota. Z tego względu nie może być złapany ani ulec skręceniu. Ponieważ wypełniane pudło z kratownicą nie jest bardzo duże jest to bardzo ważne. triflex® R prowadzi kable ze zdefiniowanym minimalnym promieniem zgięcia. Promień zgięcia jest taki sam we wszystkich kierunkach.

Nieograniczone możliwości zastosowań.

System triflex® Robi największe wrażenie podczas obsługi ruchów w więcej niż dwóch kierunkach. Jest stosowany głównie w robotach 6-osiowych znajdowanych we wszystkich środowiskach w zastosowaniu do spawania i malowania, w technologiach klejów i materiałów ściernych, jak również w montażu systemów transmisyjnych lub procesach uszczelniania. Stosowane są także w robocie typu SCARA przy nadzwyczaj dużych prędkościach. Drążki z włokna mogą być zintegrowane z triflex® R, aby zasymilować wybiórcze wypukłości. Zapewniają zasilaniu energii określoną organizację i na przykład utrzymują z dala od brzegów. W konwencjonalnych systemach, wymagają częściowo skomplikowanych sprężyn, połączeń oraz systemów prowadzenia. Oprócz wymagania zwiększonej powierzchni i nowych brzegów zakłócających przebieg te zewnętrzne elementy działają z dodatkową siłą na system zasilania energią tworząc szereg niekorzystnych okoliczności.

triflex® R w robotach

Kable systemu zasilania energii są bezpiecznie zamocowane i biorą udział we wszystkich ruchach bez trudności.

 
More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.