Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
Kontakt ogólny

Zastosowanie prowadników kablowych twisterchain

W przypadku maszyn poruszających się ruchem okrężnym zarówno w lewo, jak i w prawo, całkowity kąt obrotu oblicza się poprzez dodanie dwóch kątów.
 
Legenda
B = Limit zewnętrzny
C = Maszyna
D = Koniec stały
E = Górny limit
AR = Promień zewnętrzny prowadnika
IR = Promień wewnętrzny prowadnika
R = Promień gięcia prowadnika
X1 = Limit maszyny wewnętrznej
X2 = Promień zewnętrzny prowadnika włącznie z wolną przestrzenią
T = Skok
HF = Wysokość prowadnika włącznie z 50 mm wolnej przestrzeni
H = Wysokość prowadnika
K = Dodatek dla promienia gięcia
hi = Wewnętrzna wysokość prowadnika
ha = Zewnętrzna wysokość prowadnika
α = kąt obrotu

 
 
 

Dane na temat konstrukcji nowych prowadników kablowych twisterchain za pomocą przykładu:

Jeśli chciałbyś, abyśmy przeprowadzili dla Ciebie projekt, skontaktuj się z igus®.  Jeśli chcesz sam określić e-prowadnik i rynny, przeprowadź następujące czynności i wprowadź wyniki w asystencie do obliczeń na końcu rozdziału.

1. Wybór serii i szerokości łańcucha - przykładowe dane:

  • Dostępny zewnętrzny promień przestrzeni montażowej = 592 mm
  • Dostępny wewnętrzny promień przestrzeni montażowej = 311 mm
  • α Kąt obrotu = 220°
  • Wysokość wbudowania = 466 mm
  • Maks. Ø przewodu = 22 mm (7.5xd)

Oszacuj wymiary prowadnika za pomocą podziału wewnętrznego z wypełnieniem i wybierz serię lub sprawdź maks. średnica przewodu i wybierz serię przy użyciu następnej, większej, dopuszczalnej średnicy. (Zalecamy, aby na wewnętrznej wysokości uwzględnić luz przewodu w wysokości około 20% wewnętrznej wysokości i szerokości prowadnika.)
 
Maks. Ø średnica przewodu twisterchain: TC32 = 28 mm | TC42 = 38 mm | TC56 = 50 mm Przykład: maks. Ø średnica przewodu klienta 22 mm = Seria TC32 (następna większa)

2. Wybór zewnętrznego promienia AR

Wybierz następne mniejsze X2 prowadnika z dostępnej przestrzeni montażowej zewnętrznego promienia. Odejmij 80 mm od wymiaru X2, aby uzyskać wymagany promień zewnętrzny AR. Aby wybrać zewnętrzny promień prowadnika, patrz tabelę wymiarów X2 odpowiadającej serii.
 
Formuła: AR = X2 - 80 mm
 
Przykład:
1. Dostępna przestrzeń montażowa dla zewnętrznego promienia 592 mm => 580 mm (X2)
2. X2 580 mm - 80 mm => AR 500mm (następny, mniejszy wybrany)

3. Wybór promienia wewnętrznego IR

Dodaj 25 mm do dostępnej przestrzeni montażowej wewnętrznego promienia, a następnie wybierz następny większy X1 prowadnika. Maksymalna szerokość Bi wynika z wybranej wartości. Wybór z tabeli odpowiadającej serii.
 
Formuła: IRmin. = X1 + 25 mm
 
Przykład:
Dostępna przestrzeń montażowa wewnętrznego promienia 311 mm + 25 mm = 336 mm => X1 350 mm = Bi 11 (108 mm)

4. Określenie promienia gięcia R

Zasadniczo promień gięcia R jest określany przez najmniejszy promień gięcia przewodów. Wybór z tabeli odpowiadającej serii.
 
Przykład:
1. Ø 22 mm (7.5xd) => 22 mm x 7.5 = 165 mm promień gięcia przewodu min.
2. 165 =>R 175 mm (wybrany następny większy) prowadzi do => Nr art. TC32.11.175/500

5. Określenie wymaganej wysokości instalacji H

Dodatkowe 170 mm dodaje się, aby podwoić wartość wybranego promienia gięcia R prowadnika.
 
Przykład:
R 175 mm x 2 + 170 mm = H 520 mm

6. Obliczanie ilości wymaganych ogniw n
 

Uwaga: Wynikowa liczba ogniw zawsze musi zostać zaokrąglona w górę. Uchwyty montażowe mogą być montowane tylko na zewnętrznych ogniwach twisterchain new. Z tego powodu liczba ogniw musi być zawsze zaokrąglana w górę do następnej liczby nieparzystej! Zasadnicze zastosowanie w przypadku twisterchain new: W przypadku elementów maszyny, które poruszają się ruchem okrężnym zarówno w lewo, jak i w prawo, całkowity kąt obrotu oblicza się poprzez dodanie dwóch kątów.

Sugestie projektu nowego łańcucha twisterchain bez dodatkowych komponentów

SeriaARFZmax. [kg/m]FZmax. [kg/m]v do ARa do AR
 [mm]α0°- 180°α180°- 360°dopuszczalne [m/s]maks. [m/s2]
TC324004212
 5004212
 6004212
 
TC4240063,612
 50063,612
 60063,612
 65052,711,5
 75041,811
 85041,811
 
TC566508512
 7508512
 8508512