Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Skaner ciała

manus® 2005
 
 
 

"Kolumna pionowa z łożyskami liniowymi może poruszać się dyskretnie po module laserowym dzięki silnikowi krokowemu. Możemy projektować parametry przedmiotu w Kartezjańskim układzie współrzędnych, w ten sposób, iż można przedstawić kształt przedmiotu wektorowo. Oprogramowanie przelicza antropometrię przedmiotu i modeluje produkt."

Andreas Schuwirth, Logisch!Consulting, Breuna

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®