Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Piła ProfiRip KM 310

manus® 2005
Liniowe łożyska ślizgowe w pile  
 

"Problem dużych obciążeń promieniowych oraz duże skomplikowanie procesu montażu poprzez błędy równoległości prowadnic zostały rozwiązane poprzez zastosowanie łożysk liniowych drylin®, igus® OJUM-01-16 i łożysk pływających igus® OJUM-03-16. Problem kurzu i brudu został również wyleliminowany poprzez łożyska liniowy drylin®. Efekt drgań ciernych został zredukowany do minimum i uzyskano lepszą charakterystyke pracy."

Anita Hermle / Rainer Hermann, "Raimann Holzoptimierung", Freiburg

Więcej o zastosowanych produktach
Do konkursu manus®
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.