Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Pneumatycznie napędzany chwytak i pakowarce butelek

 
manus® 2005

Modyfikcaja chwytaka przy zastosowaniu elementów prowadzenia igus® NK-01-27 doprowadziła do otzrymania mocnego i bezsmarownego chwytaka, który jest zupełnie unikalny na rynku. ”

Hubert Asam, AUTEFA automation GmbH, Frieberg

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®