Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Mieszadło w cyklu produkcyjnym wytwarzania biogazów

manus® 2005
 
 
 

"Definicją pracy jest zaprojektowanie systemu łożyskowania w taki sposób, iż wpływ żadnego medium nie powoduje uszkodzenia łożyska." ”

Werner Bleischwitz, "Hubert Franke Transport & Biogas & Rührwerkstechnik", Borchen

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®