Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

LEO-KUNSTSTOFFPROFILE EXTRUSION GmbH & Co. KG

Regulacja stolika wzdłuż osi X-Y-Z dla pozycjonowania narzędzi formujących.

Aby zmienić narzędzia formujące w wytłaczarce, muszą być one dokładnie pozycjonowane wzdłuż osi X, Y i Z: Napęd został zrealizowany za pomocą stolika liniowego drylin®. Kwadratowy drylin® WQ przenosi boczne momenty gnące.

Bezobsługowość, niska cena

 
Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.