Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Skrzydło DFG

 
manus® 2007

Bierze się pod uwagę ich wkład w przebieg przeplywu w samolotach. Duże odrzutowce generują turbulencje, które zostawiają ślad kilka mil za nimi. Przez to należy zachowywać duże odległości między nimi.

Nowe kształty skrzydeł sprzyjają zmniejszeniu tych odstępów i zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Wyzwaniem w tym projekcie było to, iż trzeba było stworzyć łożysko grupy komponentów aplikacji mierzenia przepływającej wody.

Koszty wytwarzania specjalnych produktów można było zmniejszyć do minimum poprzez wykorzystanie plastikowych łożysk ślizgowych.

Kai Bauckhage, Institute for Aerospace Engineering, RWTH, Aachen

 
Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®