Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Płytka obwodowa

 
manus® 2007

Ta nowoczesna głowica wciskająca wykorzystuje systemy liniowe drylin®.
Każda jednostka posiada własny napęd dla ruchu obrotowego i liniowego. Umożliwia to jednoczesne łączenie wszystkich składników znalezionych na pipetach poprzez kamerę w trakcie ruchu głwoicy wciskającej. Niezależne napędy umożliwiają łączenie składników podczas biegu, co zwiększa wydajność poszczególnego cyklu.

Dzięki zróżnicowaniu napedów wykorzystanych w głowicy i systemach pomiarowych w ograniczonej przestrzenii i wymiarachbyło możliwe łączenie składników na najwyższym poziomie. Ruch liniowy został zrealizowany dzięki silnikom, których rotory są osadzone na elementach liniowych igus®. Poza funkcją ślizgu, konstrukcja otwarta tych elementów liniowych umożliwia jednoczesne zamocowanie systemu skalowania położenia i urządzenia antyskręcającego dla minimalnych rozmiarów instalacji. Konwencjonalna konstrukcja z oddzielnym silnikiem liniowym, systemem pomiarowym i systemem ochrony przed skrętem oznaczałaby zwiększenie wymiarów instalacji o ok. 20%. Ponieważ zainstalowano osiem tych systemów, oszczędność masy była tu znacząca.

Jan Brand, AeroLas GmbH, Unterhaching

 
Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®