Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Urządzenie ustawiania narzędzia

 
manus® 2007

W tym urządzeniu ustawiania narzędzi, wózki prowadzące drylin® wykonane z iglidur® J200 są wykorzystane jako wózki pomiarowe. Przyczyniają się one do uzyskania precyzji i powtarzalnej dokładności +/- 0,1 mm. Również w trudnych warunkach pracy.

Ten system ustalania narzędzi nie posiada innych narzędzi niż maszyny CNC i przez to przynosi korzyści poprzez skrócenie czasu nieproduktywnego maszyny. Lekki i szybko działający wózek pomiarowy jest główną zaletą w urządzeniu przenosnikowym.

Rainer Ernst, E-mP, Linkenheim

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®