Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Elektryczna maszyna formująca wtryskowo

Rondol Technology używa polimerowych łożysk liniowych igus® do prowadzenia wałków we wszystkich swoich wtryskarkach Wymagania były takie, iż system musi być precyzyjny, mieć mały luz, duża żywotność oraz brak potrzeby smarowania. Wymagania narzucone na wyposażenie są wynikiem użycia maszyny w środowisku czystym w branży medycznej.

 

Steve Histead
Dyrektor Techniczny
Rondol Technology Ltd.

Więcej o stosowanych produktach tutaj
Więcej interesujących aplikacji z różnych obszarów zastosowań można znaleźć tutaj