Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadzenie energii w ruchu staje się prostsze ... e-prowadniki i systemy e-prowadnikowe

Nowe pomysły na automatyzację przy długich przesuwach

Innowacyjne systemy prowadzenia energii, na przykład do łączenia i zasilania robotów kartezjańskich, robotów przenoszących oraz urządzeń do produkcji samochodów. Wiedza zdobyta podczas prowadzonych przez igus® badań na polu łożysk ślizgowych została zastosowana w opracowanym od nowa e-prowadniku rolkowym serii P4.1. Dzięki trybologicznie zoptymalizowanym połączeniom typu bolec/otwór możliwe jest ponad dwukrotne wydłużenie żywotności. Opcjonalnie te punkty łożyskowania mogą być "inteligentne", pozwalając na przewidywalne wymagania konserwacyjne. Rozwijając rozwiązania takie jak rynna portalowa czy pociągowy system prowadnikowy, igus® bada zupełnie nowe kierunki i koncepcje. Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki całkowicie zamkniętym oraz oszczędzającym miejsce systemom prowadzenia energii, które ulegają tylko niewielkim bądź wręcz zerowym siłom ciągnąco-pchającym. To pozwala im pracować nawet przy bardzo długich drogach przesuwu.

Najciekawsze nowości

e-prowadniki serii E2.1

Nowa generacja e-prowadników E2/000

System P4.1 nowej generacji

Bezpieczniejsze i bardziej niezawodne prowadzenie energii przy bardzo długich przesuwach oraz dłuższa żywotność: system P4 nowej generacji

lokchain

e-prowadnik z wysuwanymi bolcami umożliwającymi automatyczne pewne mocowanie.

plane-chain

Nowy system rynien zapewnia bezpieczne prowadzenie e-prowadników przy montażu "na boku".

Smukłe separatory do systemów prowadzenia energii

Prostszy montaż, większa stabilność - już dostępne bezpośrednio z magazynu dla wielu serii produktowych

Pociągowy system prowadnikowy

Konstrukcja koncepcyjna: pociągowy system prowadnikowy nie powodujący oddziaływania ciągu, pozwalający na teoretycznie nieskończone długości przesuwu.

Przewody do ekonomicznych rozwiązań pionowych

Lżejszy, cichszy, prostszy: potrójne korzyści przy niższych kosztach - guidelite GLV

ice-chain

Przerywane punkty styku zapobiegają zamarzaniu prowadnika w bardzo niskich temperaturach

Prowadzenie przewodów hydraulicznych

Bezpieczne i niezawodne prowadzenie dla dwóch węży hydraulicznych. Specjalne rozwiązanie dla platform dostępowych i maszyn budowlanych

Listwa poprzeczna rolkowa

Prowadzenie miękkich węży poprzez toczenie wydłuża żywotność