Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Inteligentne tworzywa sztuczne igus® smart plastics aktywnie kształtują inteligentne fabryki

 

Przełom w konserwacji: produkty wykrywające potrzebę przeprowadzenia prac konserwacyjnych

Asortyment inteligentnych produktów z rodziny isense obejmuje czujnik ciągłego pomiaru sił pchających i ciągnących (EC. P - Detekcja pchania/ciągnięcia) oraz czujnik wykrywający pęknięcie ogniwa łańcucha (EC.B - Wykrywanie pęknięcia). Żywotność przewodów chainflex® przeznaczonych do pracy w ruchu można przewidzieć dokładnie, aż do wygaśnięcia okresu gwarancji. Z myślą o pracy w dalszym okresie opracowano czujnik o nazwie CF.Q (pęknięcie/jakość przewodu). Pozostała żywotność jest szacowana poprzez monitorowanie parametrów elektrycznych.

W celu dokonania pomiarów stanu, np. przyspieszenia czy temperatur, można zastosować czujnik EC. M (Motion - ruch); wartości zmierzone przez niego stanowią podstawę dla dalszych, bardziej złożonych obliczeń. Czujnik typu PRT. W (Wear - zużycie) dostarcza informacji co do zużycia łożysk obrotowych. Dla wszystkich napędów liniowych czujnik DL.W (Wear - zużycie) dostarcza aktualnych informacji o zużyciu. Pomiar wartości to tylko niewielka część tego, co czyni rodzinę produktów isense użytecznym oraz inteligentnym narzędziem dla "Przemysłu 4.0". Czujniki te pokazują swoją prawdziwą moc dopiero przy połączeniu z modułem icom - koncentratorem danych, który importuje zmierzone wartości do systemu produktów z rodziny isense.

 

Richard Habering przedstawia najnowsze rozwiązania z asortymentu smart plastics na Targach Hanowerskich (HMI)

 

Ogólne informacje o czujnikach:

iCOM: koncentrator danych  

iCOM: koncentrator danych

Opisane niżej czujniki stają się szczególnie skuteczne przy połączeniu z modułem icom

Koncentrator danych, który jest w stanie przesłać zmierzone wartości do systemu z rodziny produktów isense. Sposób dalszego przetworzenia danych z czujników zależy od wybranego systemu. W ofercie igus® obecnie znajdują się cztery wersje.

Czujniki EC. M: ruch e-prowadników oraz EC. W: ścieranie się e-prowadników  

Czujniki EC. M: ruch e-prowadników oraz EC. W: ścieranie się e-prowadników

Zawsze w ruchu: to możliwe dzięki czujnikowi EC.M

W celu rejestrowania danych czujnik EC. M jest montowany na ruchomym końcu e-prowadnika. Wykrywa on takie wartości jak przyspieszenie, prędkość, temperatura oraz liczba ukończonych cykli i w oparciu o nie oblicza przebieg oraz pozostałą żywotność systemu.Wykrywanie zużycia za pomocą czujnika EC. WCzujnik ścierania mierzy zużycie - w zależności od produktu na listwie poprzecznej, na połączeniu bolec/otwór lub na wkładkach - i wysyła sygnał przy osiągnięciu wartości granicznej.

Czujniki EC. I: zintegrowane  

Czujniki EC. I: zintegrowane

Bezstykowy pomiar zużycia

W przypadku prowadników rolkowych, np. serii P4, połączenie bolec/otwór to element narażony na największe obciążenia mechaniczne. Integrowany bezpośrednio w ogniwo prowadnika czujnik EC. I bezstykowo mierzy procentowe zużycie połączenia bolec/otwór, umożliwiając zaplanowanie wymiany lub naprawy w odpowiednim momencie.

Czujniki EC. P: wykrywanie sił pchających/ciągnących  

Czujniki EC. P: wykrywanie sił pchających/ciągnących

Siły mają kluczowe znaczenie: czujnik EC.P mierzy siły pchające/ciągnące

Zastosowanie czujnika EC. P pozwala oszczędzić pracownikom technicznym kilometrowych wycieczek dzięki stałej dostępności informacji o stanie, która może dodatkowo być automatycznie przekazywana do systemu isense. Rozwiązanie to jest z powodzeniem stosowane przez igus® jako tzw. system wykrywania sił ciągnących/pchających (PPDS) od 14 lat.

EC.B: zerwanie e-prowadników  

EC.B: zerwanie e-prowadników

Zerwanie prowadników jako problem łatwy do usunięcia

Czujnik wykrywania zerwań igus® EC.B pozwala zmniejszyć ilość pracy, jaką musi wykonać personel techniczny odpowiedzialny za obsługę instalacji suwnicowych i bramowych. Dotyczy to wszelkich tego rodzaju instalacji, od klasycznych mniejszych suwnic halowych w zakładach produkcyjnych po olbrzymie suwnice stosowane w przemyśle stoczniowym. Czujnik EC.B jest w stanie wykryć zerwanie ogniwa prowadnika spowodowane wpadnięciem części do systemu bądź podobnymi problemami. W przeszłości problem ten stanowił często główną przyczynę awarii suwnic z uwagi na fakt, że zerwanie ogniwa prowadnika automatycznie pociąga za sobą przeciążenie i awarię po stronie przeciwnej.

CF.Q: jakość przewodów chainflex®  

CF.Q: jakość przewodów chainflex®

Wczesne wykrywanie ukrytych uszkodzeń przewodów dzięki czujnikom CF.Q

Czujnik CF.Q wskazuje zmiany właściwości elektrycznych i pozwala z wyprzedzeniem wykryć zbliżające się awarie przewodów. Elektryk decyduje wówczas o priorytecie wymiany przewodów oraz ustala potencjalne konsekwencje awarii.

CF.P: wykrywanie sił pchających/ciągnących  

CF.P: wykrywanie sił pchających/ciągnących

Lżejsze życie dla przewodów

Siły rozciągające oddziałujące na system e-prowadnikowy mogą powodować znaczne skrócenie żywotności! System CF.P mierzy siły bezpośrednio na odciążeniu i z odpowiednim wyprzedzeniem wskazuje konieczność podjęcia działań.

Czujniki EC. RC: kontrola pracy  

Czujniki EC. RC: kontrola pracy

Monitoring stanu pracy e-prowadników, zwłaszcza w rynnach prowadzących przy znacznych długościach przesuwu.

Położenie e-prowadnika jest mierzone i kontrolowane przez czujniki. W przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych dalsza praca maszyny zostaje wstrzymana; dzięki temu całkowite zniszczenie prowadnika czy wyłączenie zasilania w całym zakładzie (np. ze względu na uszkodzenie przewodów) należą do przeszłości.

DLT.W: pomiar zużycia  

DLT.W: pomiar zużycia

Służy do wykrycia momentu, w którym zużycie modułu liniowego drylin®

osiąga poziom generalnie utożsamiany z końcem jego okresu żywotności. Element z tworzywa sztucznego, który posiada zintegrowany czujnik i może zostać doposażony, sygnalizuje konieczność wymiany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czujnik PRT. W: pomiar zużycia  

Czujnik PRT. W: pomiar zużycia

Służy do ustalania granicznej wartości zużycia łożysk obrotowych iglidur®. Jest montowany w maszynowo wyciętym slocie poniżej elementów ślizgowych

Montowany w maszynowo wyciętym slocie poniżej elementów ślizgowych łożyska PRT, czujnik PRT. W mierzy stopień zużycia oraz, za pośrednictwem modułu komunikacyjnego icom, może szybko wskazać konieczność wymiany przed wystąpieniem awarii przewodu.

Integracja z własną infrastrukturą

Samodzielny system isense

Samodzielny system isense  
Eliminacja problemów produkcyjnych "po najmniejszej linii oporu"

Prosta integracja przez programistę maszyn

Czujniki (EC.B - zerwania, CF.Q - monitorowania przewodów) na e-prowadnikach i przewodach rejestrują zmierzone dane

Maszyny mogą być wyłączone na dwa sposoby: bezpośrednio za pomocą styku NC lub w wyniku oceny poprzez interfejs we/wy w sterowniku PLC klienta

Dane mogą zostać przesłane klientom przez interfejs szeregowy (RS2322/UART), umożliwiając im dokonanie samodzielnej oceny

System isense offline

System isense offline  
Bieżąca kontrola nawet w dużych halach

Aby wyświetlić komunikaty poprzez sieć intranet klienta potrzebny jest dodatkowy komputer przemysłowy

Brak połączenia z Internetem, a w związku z tym brak porównania zaleceń konserwacyjnych z bazą danych online

Konieczne jest ręczne uaktualnianie informacji dotyczących żywotności poprzez porównanie z bazą danych igus®. Dobry podgląd komunikacji międzyprocesowej (IPC): wyświetlane są wszystkie zbliżające się awarie w środowisku produkcji

Doskonałe rozwiązanie dla kierowników produkcji i kierowników zmian pragnących ułatwić sobie codzienną pracę na polu produkcji lub serwisowania części oraz chcących przypisać zadania pracownikom technicznym w sposób wydajny

Szybkie i łatwe w instalacji oraz zoptymalizowane rozwiązanie programowe

Wszystkie wiadomości wyświetlane są na dodatkowym komputerze przemysłowym

Zintegrowany system isense

Zintegrowany system isense  
Łatwe zamawianie części zamiennych dzięki połączeniu z systemem planowania zasobów (ERP)

Szeroka gama topologii i standardów (Profinet, Ethernet, EtherKat, CC-Link IE, OPC-UA, MQTT)

Integracja z istniejącym środowiskiem programowym oraz istniejącą siecią intranet

Duża liczba obsługiwanych protokołów, np. OPC-UA czy MQTT

Integracja z oprogramowaniem wizualizacji produkcji klienta

Stany pracy różnych elementów igus® za jednym kliknięciem myszą oraz na jednym widoku ogólnym

Łatwe zamawianie części zamiennych dzięki połączeniu z systemem planowania zasobów (ERP)

Połączenie z oprogramowaniem sterującym poprzez infrastrukturę klienta (Ethernet, Profinet, CC-Link itp.)

Wyłączenie maszyny lub ostrzeżenia wizualne lub dźwiękowe

System isense online

System isense online  
Inteligentna produkcja: wraz z problemem pojawia się rozwiązanie

Możliwość zastosowania najlepszej metody planowania prac konserwacyjnych, co pozwala wykonać tylko te prace, które są naprawdę niezbędne

Wydajna priorytetyzacja prac po ostrzeżeniu przesłanym przez czujnik, a dzięki integracji z systemem planowania zasobów (ERP), także niezwłoczne pozyskiwanie odpowiednich części zamiennych

Prognozowane i możliwe do zaplanowania prace konserwacyjne dzięki wczesnym informacjom dotyczącym koniecznej obsługi lub wymiany

Dane z laboratorium igus® są przetwarzane na serwerze wraz z anonimowymi danymi klienta, a także z otwartymi danymi pochodzącymi z zastosowań innych klientów, w celu stworzenia modelu danych

Prognozy żywotności dla chronionego obszaru klienta są regularnie porównywane z modelem danych

System korzysta z ogromnej ilości danych testowych zgromadzonych w bazie danych igus® i codziennie uczy się czegoś nowego

Przykłady zastosowań pochodzące od naszych klientów

Rozwiązanie smart plastics stosowane przez austriackiego dostawcę części dla branży motoryzacyjnej

Ten znajdujący się w Steyr zakład to największa i najważniejsza fabryka silników dla pewnego producenta samochodów. Średnio jeden silnik schodzi z linii produkcyjnej co 14 sekund - w okresach szczytu każdego dnia roboczego powstaje tu ponad 6 000 silników. Taka wydajność jest możliwa tylko dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji z zastosowaniem niezawodnych elementów. Z tego względu firmy polegają na rozwiązaniach smart plastics firmy igus®, które pomagają uniknąć nieprzewidzianych awarii i przestojów.

smart plastics w praktyce  

Przetestowane! W największym laboratorium testowym w branży

Każdy, kto jest w stanie przewidzieć potrzeby konserwacyjne w sposób niezawodny i użyteczny jest o krok przed konkurencją. Jednak w obecnej erze digitalizacji tego rodzaju prognozy wymagają więcej niż tylko dużych zbiorów danych. Aby w oparciu o dane zarejestrowane przez czujniki można było opracować prawidłowe zalecenia co do prac oraz ich harmonogramu, niezbędne są gromadzone od lat empiryczne wartości z bazy danych testowych igus®. Żywotność wszystkich produktów igus® można obliczyć online, zaś same produkty są szybko dostarczane. W tym celu igus® prowadzi największe w swej branży laboratoria testowe. Tam właśnie bije serce innowacyjności igus®.

Laboratorium testowe igus®  
Monitorowanie stanu przez Internet z dowolnego miejsca na świecie  

Codzienne zalecenia konserwacyjne

Monitorowanie stanu przez Internet z dowolnego miejsca na świecie - codzienne zalecenia konserwacyjne.

Oprócz zaleceń co do czasu prac konserwacyjnych podawanych w dniach, wszystkie zmierzone przez czujniki wartości mogą być wyświetlone wraz z historią na szczegółowej stronie. Umożliwia to wczesne wykrycie nietypowych warunków pracy lub zbliżających się zmian mechanicznych oraz podjęcie odpowiednich kroków na wczesnym etapie.

Uzyskaj więcej informacji o tym produkcie

Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Kod poczt.:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h