Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Maszyna obróbki krawędzi.

 
manus® 2007

Aplikacja ta to nowy proces obróbki mechanicznej mebli. Aż do teraz, unikano skomplikowanych, ostrych krawędzi częsci mebli z powodu wysokich kosztów produkcji. Podczas wytwarzania, projektowania, grube ostre krawędzie na końcach były często ścinane i zaokrąglane ręcznie. W nowym procesie odbywa się to w jednej operacji narzędzia. Wynikiem są czyste i wygładzone powierzchnie.

Z tego powodu zastosowano system prowadnic liniowych drylin®. Ręcznie przesuwany wózek porusza się we wszystkich pozycjach mimo wyższych sił tarcia. Dzięki temu przedmiot obrabiany może być naciskany na system pionowy bez żadnego innego czynnika i bezpiecznie montowany. Niskie tarcie przy zastosowaniu łożysk tocznych powoduje koniecznośc zastosowania dodatkowego, skomplikowanego mechanizmu kontrującego lub chwytaka.

Dr. Christoph Heßler, Dr. Christoph Heßler
Maschinensysteme, Luebbecke

 
 
Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®