Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

BLEISTAHL PRODUKTIONS GmbH & Co. KG

Mechanizm napełniający w jednostce kompaktującej

Poprzez zamianę na liniowe łożyska slizgowe drylin® R, częstotliwość obsługi tej jednostki kompaktującej wynosi teraz 2 lata, mimo trudnych warunków, cząsteczek proszku i czynników ścierających. Wczesniejsze rozwiązanie łożyskiem kulkowym wymagało wymiany łożysk co 2-3 miesiące, ze względu na zużywanie się wałków.

Filling-shoe mechanism in a compaction unit Odporność na brud, odporne na zużycie

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.