Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

W pełni składany rpwer do użytku codziennego

manus® 2005
 
 
 

"Wymagania co o łożysk są złożone: Z jednej strony proces składania musi być zrealizowany bez użycia dużych sił a z drugiej pozycje łożyska muszą jednocześnie formować łączące elementy pomiędzy poszczególnymi komponentami, co oznacza, że łożyska muszą przenosić całe obciążenia wystąpujące podczas pracy. Innym głównym wymogiem dla łożyska, pośród innych jest mała konieczność obsługi i niskie koszty. W celu zaspokojenia wymagań systemu łożyskowego, w aplikacji standardowej produkcji zastosowano łożyska igus® WFM-3034-10. ”

Peter Böhm, ADP Engineering GmbH, Dietzenbach

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®