Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® - Właściwości

 
Właściwości łożysk iglidur®

Poza ogólnymi cechami, każdy materiał łożyska iglidur® posiada szereg specjalnych właściwości, które decydują o konkretnej przydatności dla określonych zastosowań i wymogów. Sczegółowy opis materiałów można znaleźć dalej wraz z tabelą dostępnych wymiarów.

.

Wykres 1.1: łożyska iglidur® mają jednolitą strukturę. Bazowy polimer, materiały łączące i smary uzupełniają się wzajemnie.

 
.

Wykres 1.2: W rozwiązaniu tradycyjnym, warstwowe łożysko wraz ze smarem lub ewentualnie powłoką.

 
.

Rysunek 1.4: łożysko ślizgowe iglidur®: Odpowiednie łożysko dka każdej aplikacji: Spełniające wymagania FDA łożysko ślizgowe iglidur® A180 do środowisk wilgotnych.

 

Rysunek 1.5: Polimer bazowy wraz z włóknami wzmacniającymi i smarami stałymi, powiększone 200 razy, zafarbowane

 

Rysunek 1.6: Polimer bazowy bez materiałów wzmacniających, ze smarami stałymi, powiększone 50 razy, zafarbowane

 

X = Godzina
Y = Zużycie

Wykres 1.3: Podczas rozruchu zużycie łożyska jest niskie.

 
Efekt samosmarowania

Wysokiej wydajności polimery łożysk iglidur® składają się z:

Polimer bazowy

Włókna oraz wypełniacze

Smary stałe

Komponenty nie są połączone warstwowo lecz tworzą jednorodną strukturę. Zaleta tej budowy staje się jasna, gdy zwrócimy uwagę na wymagania stawiane powierzchni łożyska:

1.Współczynnik tarcia, który jest jednoznacznie zdeterminowany przez powierzchnię łożyska, powinien być możliwie najniższy.

2.Powierzchnia styku nie może zostać przemieszczona w wyniku sił działających na łożysko.

3.Ponieważ siły zużywające łożysko działają głównie na powierzchni łożyska, łożysko powinno być szczególnie odporne w tym miejscu.

Nie ma takiego jednego uniwersalnego materiału, który jednocześnie spełniałby te wszystkie funkcje równie dobrze.

Tradycyjne rozwiązanie to:

Twardy rdzeń wraz z miękką powłoką. Każde smarowane łozysko działa zgodnie z tą zasadą, tak jak bezobsługowe łożyska ślizgowe zbudowane warstwowo. Jednakże ta miękka warstwa ślizgowa nie jest wystarczająco mocna. Pod wpływem dużych obciążeń, występują odkształcenia lub wibracje.

Łożysko slizgowe iglidur® działa w inny sposób

Do spełnienia każdego z wymogów stawianych łożysku, służy inny składnik materiału iglidur®:

Polimer bazowy jest odpowiedzialny za odporność na zużycie.

Włókna oraz wypełniacze wzmacniają łożysko w kierunku przenoszenia dużych obciążeń i sił krawędziowych.

Smary stałe zmniejszają tarcie.


Samosmarowność

Smary stałe są wbudowane jako mikroskopijne cząstki, znajdujące się w komorach stałego materiału, wzmocnionego włóknami. Podczas pracy łożyska, smary stałe wydobywają się z tychże komór. Powoduje to natychmiastowe smarowanie współpracujących powierzchni.

Smary stałe pomagają zredukować współczynnik tarcia łożysk iglidur®. Nie są niezbędne do pracy łożyska, a jedynie wspierają jego działanie. Ponieważ znajdują się w komorach nie dają się wycisnąć. Dają znać o sobie zawsze, gdy łożysko lub wałek są wprawiane w ruch.

Polimer bazowy oraz włókna techniczne

Nacisk promieniowy działający na łożysko jest przenoszony przez polimer bazowy. Spoczywa on na powierzchni styku z czopem. Materiał bazowy przejmuje ten nacisk w ten sposób, ze nacisk nie działa na cząsteczki smarów stałych. Materiał bazowy jest dodatkowo wzmocniony przez włókna techniczne i wypełniacze. Dodatki te stabilizują łożysko zwłaszcza w przypadku obciążeń ciągłych.

Faza rozruchu

W fazie początkowej wałek i łożysko iglidur® działają na siebie wzajemnie. Podczas tej fazy, powierzchnie wału i łożyska dopasowują się do siebie. Występujące obciążenie zmniejsza się, gdyż wspópracująca powierzchnia styku zwiększa się podczas rozruchu. Jednocześnie zmniejsza się szybkość zużycia i zbliża się do biegu liniowego. W fazie tej, współczynnik tarcia waha się aż do przyjęcia wartości stałej.