Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® - Prędkość powierzchniowa

Tabela 01: Zalecane maks. prędkości powierzchniowe (długoterminowe) łożyska ślizgowego iglidur® w m/s

Materiał Obrotowy Oscylacyjny liniowy
Normy
iglidur® G 1 0,7 4
iglidur® J 1,5 1,1 8
iglidur® M250 0,8 0,6 2,5
iglidur® W300 1 0,7 4
iglidur® X 1,5 1,1 5
Zastosowanie ogólne
iglidur® K 1 0,7 3
iglidur® P 1 0,7 3
iglidur® GLW 0,8 0,6 2,5
Długodystansowiec
iglidur® J260 1 0,7 3
iglidur® J3 1,5 1,1 8
iglidur® J350 1,3 1 4
iglidur® L250 1 0,7 2
iglidur® R 0,8 0,6 3,5
iglidur® D 1,5 1,1 8
iglidur® J200 1 0,7 10
Wysokie temperatury
iglidur® V400 0,9 0,6 2
iglidur® X6 1,5 1,1 5,4
iglidur® Z 1,5 1,1 5
iglidur® UW500 0,8 0,6 2
Wysoka odporność na media
iglidur® H 1 0,7 3
iglidur® H1 2 1,0 5
iglidur® H370 1,2 0,8 4
iglidur® H2 0,9 0,6 2,5
Kontakt z żywnością
iglidur® A180 0,8 0,6 3,5
iglidur® A200 0,8 0,6 2
iglidur® A350 1 0,8 2,5
iglidur® A500 0,6 0,4 1
iglidur® T220 0,4 0,3 1
Aplikacje specjalne
iglidur® F 0,8 0,6 3
iglidur® H4 1 0,7 1
iglidur® Q 1 0,7 5
iglidur® A290 1 0,7 3
iglidur® UW 0,5 0,4 2
iglidur® B 0,7 0,5 2
iglidur® C 1 0,7 2


Tabela 01: Zalecane maks. prędkości powierzchniowe (krótkotrwałe) łożysk ślizgowych iglidur® w m/s

Materiał Obrotowy Oscylacyjny liniowy
Normy
iglidur® G 2 1,4 5
iglidur® J 3 2,1 10
iglidur® M250 2 1,4 5
iglidur® W300 2,5 1,8 6
iglidur® X 3,5 2,5 10
Zastosowanie ogólne
iglidur® K 2 1,4 4
iglidur® P   1,4 4
iglidur® GLW 1 0,7 3
Długodystansowiec
iglidur® J260 2 1,4 4
iglidur® J3 3 2,1 10
iglidur® J350 3 2,3 8
iglidur® L250 1,5 1,1 3
iglidur® R 1,2 1 5
iglidur® D 3 2,1 10
iglidur® J200 1,5 1,1 15
Wysokie temperatury
iglidur® V400 1,3 0,9 3
iglidur® X6 3,5

2,5

10
iglidur® Z 3,5 2,5 6
iglidur® UW500 1,5 1,1 3
Wysoka odporność na media
iglidur® H 1,5 1,1 4
iglidur® H1 2,5 1,5 7
iglidur® H370 1,5 1,1 5
iglidur® H2 1 0,7 3
Kontakt z żywnością
iglidur® A180 1,2 1 5
iglidur® A200 1,5 1,1 3
iglidur® A350 1,2 0,9 3
iglidur® A500 1 0,7 2
iglidur® A290 2 1,4 4
iglidur® T220 1 0,7 2
Aplikacje specjalne
iglidur® F 1,5 1,1 5
iglidur® H4

1,5

1,1 2
iglidur® Q 2 1,4 6
iglidur® UW 1,5 1,1 3
iglidur® B 1 0,7 3
iglidur® C 1,5 1,1 3

Prędkośc powierzchniowa

Prędkośc obwodowa jest zawsze bardzo ważna dla łożysk slizgowych. Krytyczna nie jest to prędkość obrotowa, lecz liniowa prędkość między powierzchnią wałka i łożyska.

Prędkość liniowa jest wyrazona w metrach na sekundę [m/s] i jest obliczana z prędkości obrotowej [obr/min] ze wzoru.

Obroty: v = n * d1 * π/(60 * 1000) [m/s]

?Ruchy oscylacyjne: v = d1 * π * 2*β/360 * f/1000 [m/s]

gdzie:

 

d1 Średnica wewnętrzna łożyska [ mm ]
f Częstotliwość [s]
β Kąt [°]
n Obroty na minutę


w przypadku zmiennych wartości prędkości, jak w przypadku ruchów oscylacyjnych, średnia prędkość powierzchnowa v jest wyliczana standartdowo ( patrz formuła powyżej )

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

łożyska 'iglidur® zostały stworzone do niskich lub średnich prędkości poślizgu w pracy ciągłej.

Tabela 01 ilustruje dopuszczalne prędkości powierzchniowe łożysk 'iglidur® dla ruchów obrotowych, oscylujących oraz liniowych.

Wartości te są wartościami granicznymi przy założonym minimalnym obciążeniu łożyska.
W praktyce wartości te nie są często osiągane z powodu róznego rodzaju czynników zewnętrznych. Każdy wzrost obciążenia prowadzi do zmniejszenia dopuszczalnej prędkości ruchu łożyska i vice versa.

Limit prędkości jest sprecyzowany przez ogrzewanie łożyska. To jest również powodem różnych prędkości przy różnych rodzajach ruchu.
W przypadku ruchów liniowych, więcej ciepła może być odprowadzone poprzez czop, gdyz łożysko pracuje na większej długości wałka.

Prędkości poślizgu i zuzycie.

Analiza powierzchniowej prędkości poślizgu powinna zawsze zawierać również odporność łożyska na zużycie. Wysokie powierzchniowe prędkości poślizgu pociągają za sobą wysokie ścieżki ślizgowe. Ze wrostem powierzchniowej prędkości poślizgu wzrasta nie tylko wskaźnik zużycia ale również zużycie całkowite.

Prędkości poślizgu i współczynnik tarcia

Współczynnik tarcia łożyska w praktyce zależy od powierzchniowej prędkości poślizgu. Wysokie prędkości poslizgu powodują wyższy wpółczynnik tarcia niż niskie prędkości. Wykres 08 przedstawia to połączenie na przykładzie wałków stalowych (Cf53) z obciążeniem 0.7 MPa.
Wykres 08: Wpółczynik tarcia materiałów iglidur® przy różnych prędkościach powierzchniowych (wałek CF53, obrotowy)

 

Rysunek 01: Przykładowy test tarcia i zużycia z wykorzystaniem łozyska stojakowego igubal®

 

Zdjęcie 02: Określenie maksymalnych powierzchniowych prędkości poślizgu głowic przegubowych iglidur® przy wysokich prędkościach powierzchiowych i obrotowych (wałek Cf53, obrotowy)