Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szybkość ślizgowa materiałów iglidur


Tabela 01: Maksymalne, zalecane szybkości powierzchniowe (długoterminowe) łożyska ślizgowego iglidur w m/s

MateriałObrotowyOscylacyjnyliniowy
Normy
iglidur® G10,74
iglidur® J1,51,18
iglidur® M2500,80,62,5
iglidur® W30010,74
iglidur® X1,51,15
Zastosowanie ogólne
iglidur® K10,73
iglidur® P10,73
iglidur® GLW0,80,62,5
Długodystansowiec
iglidur® J26010,73
iglidur® J31,51,18
iglidur® J3501,314
iglidur® L25010,72
iglidur® R0,80,63,5
iglidur® D1,51,18
iglidur® J20010,710
Wysokie temperatury
iglidur® V4000,90,62
iglidur® X61,51,15,4
iglidur® Z1,51,15
iglidur® UW5000,80,62
Wysoka odporność na media
iglidur® H10,73
iglidur® H121,05
iglidur® H3701,20,84
iglidur® H20,90,62,5
Kontakt z żywnością
iglidur® A1800,80,63,5
iglidur® A2000,80,62
iglidur® A35010,82,5
iglidur® A5000,60,41
iglidur® T2200,40,31
Aplikacje specjalne
iglidur® F0,80,63
iglidur® H410,71
iglidur® Q10,75
iglidur® A29010,73
iglidur® UW0,50,42
iglidur® B0,70,52
iglidur® C10,72


Tabela 02: Maksymalne, zalecane szybkości powierzchniowe (krótkoterminowe) łożyska ślizgowego iglidur w m/s

MateriałObrotowyOscylacyjnyliniowy
Normy
iglidur® G21,45
iglidur® J32,110
iglidur® M25021,45
iglidur® W3002,51,86
iglidur® X3,52,510
Zastosowanie ogólne
iglidur® K21,44
iglidur® P 1,44
iglidur® GLW10,73
Długodystansowiec
iglidur® J26021,44
iglidur® J332,110
iglidur® J35032,38
iglidur® L2501,51,13
iglidur® R1,215
iglidur® D32,110
iglidur® J2001,51,115
Wysokie temperatury
iglidur® V4001,30,93
iglidur® X63,5

2,5

10
iglidur® Z3,52,56
iglidur® UW5001,51,13
Wysoka odporność na media
iglidur® H1,51,14
iglidur® H12,51,57
iglidur® H3701,51,15
iglidur® H210,73
Kontakt z żywnością
iglidur® A1801,215
iglidur® A2001,51,13
iglidur® A3501,20,93
iglidur® A50010,72
iglidur® A29021,44
iglidur® T22010,72
Aplikacje specjalne
iglidur® F1,51,15
iglidur® H4

1,5

1,12
iglidur® Q21,46
iglidur® UW1,51,13
iglidur® B10,73
iglidur® C1,51,13

Prędkośc powierzchniowa

Prędkośc obwodowa jest zawsze bardzo ważna dla łożysk slizgowych. Krytyczna nie jest to prędkość obrotowa, lecz liniowa prędkość między powierzchnią wałka i łożyska.

Prędkość liniowa jest wyrazona w metrach na sekundę [m/s] i jest obliczana z prędkości obrotowej [obr/min] ze wzoru.

Obroty: v = n * d1 * π/(60 * 1000) [m/s]

?Ruchy oscylacyjne: v = d1 * π * 2*β/360 * f/1000 [m/s]

gdzie:

d1 Średnica wewnętrzna łożyska [ mm ]
f Częstotliwość [s]
β Kąt [°]
n Obroty na minutę


w przypadku zmiennych wartości prędkości, jak w przypadku ruchów oscylacyjnych, średnia prędkość powierzchnowa v jest wyliczana standartdowo ( patrz formuła powyżej )

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Łożyska ślizgowe iglidur zostały opracowane dla niskich oraz średnich szybkości powierzchniowych przy ciągłym działaniu.
 
Tabela 01 i Tabela 02 przedstawiają dopuszczalne szybkości powierzchniowe łożysk ślizgowych iglidur dla ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych.
 
Te szybkości powierzchniowe są wartościami granicznymi przy założeniu minimalnego obciążenia łożyska.
W praktyce, te wartości graniczne często nie są osiągane ze względu na zmienne wpływy. Każdy wzrost nacisku prowadzi nieuchronnie do zmniejszenia dopuszczalnych szybkości powierzchniowych i odwrotnie.
 
Limit szybkości jest determinowany przez właściwości termiczne łożyska. Jest to również powód dlaczego różne szybkości powierzchniowe występują przy różnych rodzajach ruchu.
W przypadku ruchów liniowych można odprowadzić więcej ciepła przez wałek, ponieważ łożysko pracuje na dłuższej powierzchni wału.
 

Prędkości poślizgu i zuzycie.

Analiza powierzchniowej prędkości poślizgu powinna zawsze zawierać również odporność łożyska na zużycie. Wysokie powierzchniowe prędkości poślizgu pociągają za sobą wysokie ścieżki ślizgowe. Ze wrostem powierzchniowej prędkości poślizgu wzrasta nie tylko wskaźnik zużycia ale również zużycie całkowite.

Prędkości poślizgu i współczynnik tarcia

W praktyce, współczynnik tarcia łożysk ślizgowych jest wynikiem szybkości powierzchniowej. Wysokie szybkości powierzchniowe posiadają wyższe współczynniki tarcia niż niskie. Wykres 01 przedstawia tą relację na przykładzie stalowego wałka ze stali CF53 pod obciążeniem 0,7 MPa.
 
 
 
 

Tabela materiałowa iglidur Wykres 01: Współczynniki tarcia materiałów iglidur dla różnych szybkości powierzchniowych (obrotowy wał Cf53)

Przetestowane w laboratorium testowym pod kątem zastosowań w rzeczywistych warunkach

Wszystkie nasze materiały i produkty są testowane pod kątem zużycia oraz trwałości w praktycznych warunkach roboczych w największym w branży laboratorium testowym igus. Pozwala to dokładnie przewidzieć ich żywotność.
 
igus przeprowadza także testy na zlecenie klienta, umożliwiając sprawdzenie produktów w warunkach całkowicie odzwierciedlających indywidualne wymagania.

Dowiedz się więcej