Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Mechaniczna dłoń

manus® 2005

"…poruszane za pomocą 99 łożysk Dziąki doskonałym właściwościom mechanicznym i ślizgowym tego łożyska, bezobsługowa i bezsmarowna ręka może być poruszana za pomoca ludzkich dłogi. ”

Prof. Dr. M. Mohsen Saadat, GMG-GmbH, Soest

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®