Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Panel kontroli notebook'a dla niewidomych

manus® 2005
 
 
 

Tablica Brailowska została zamieniona ruchomą kamerą. Przełącznik końcowy jest umieszczony na tablicy i jest aktywowany przez kamerę. Kontroler kursora odpowiada za ruchy góra-dół. Kamera ślizga się po zamontowanej osi i porusza się w prawo lub w lewo za pomocą wcisnietych tulejii typu WFM-0507-04. Dzieki temu zredukowano koszty samych łożysk o ponad 100 euro.

Peter Matthieu, F. H. Papenmeier, Schwerte

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®