Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Urządzenie pomiarowe w podnoszeniu wiertła na platformie wiertniczej

manus® 2005

"Podczas odwiertu ropy lub gazu wykorzystuje się tzw " podnośniki wiertła" jako elementy łączące dno morskie z platforma wiertniczą. Aplikacja ta jest narażona na agresywne warunki przy dużych obciążeniach mechanicznych ( korozja, abrazja, erozja, deformacje itd. ) oraz wymaga regularnych intensywnych inspekcji ze wzgledów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Obecna urządzenie kontrolne skanuje półautomatycznie całe wnętrze ekstremalnie obciążonej rury głównej podnosnika w jednej operacji. Trzpienie połączeń stawowych są osadzone na polimerowych łożyskach slizgowych GFM-0810-05. Łożyska przenoszą duże siłe promieniowe przy niskim tarciu i bez drgań ciernych oraz minimalizują tarcie poprzez ich zintegrowany rozruch. Elementy rdzenia regulacji czujników to system prowadzenia i pręty wiążące. Każdy poszczególny czujnik jest osadzony na własnym miniaturowym systemie prowadzenia drylin® NK-02-27. Wózek śłizgowy jest połączony z regulacją centralną poprzez regulowany pręt wiążący. Pręty wiążące składają się z głowic przegubowych z prawym i lewym gwintem, EBRM-05 i EBLM-05, przeguby katowe GERMK-05 działają na obu końcach jako łożyska kuliste.

Opisane urządzenie kontrolne redukuje czas potrzebny i koszty do rozsądnych wartości w porównaniu do konwencjonalnego systemu kontroli. W tym samym czasie zoptymalizowano jakość i dokładność kontroli. Ogólnie, gwarantowana jest duża efektywność i ekonomiczność."

Reinhald Kammann / Manfred Worms, Turboscope Vecto (Niemcy) GmbH, Celle

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®