Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przetwarzanie banknotu

manus® 2007

Ta aplikacja to mechanizm zamykający w maszynie przetwarzającej banknoty. Podczas zamykania, pokrywa powinna być ciągnięta przeciwnie do siły kontrującej. Przeciąganie jest realizowane poprzez napędzaną silnikiem śrubę trapezową, polączoną z nakretką trapezową w procesie zamykania. Nakrętka nie powinna się się kręcić razem ze śrubą pociągową ani podczas montażu ani podczas dalszych ruchów śruby przy dalszym ruchu liniowym.

Problem został rozwiązany przegubem podwójnym wykonanym z kątowego i osiowego przegubu igubal®. Podwójny przegub zapewnia wszystkie wymagane stopnie swobody i przenosi naprężenia rozciągające.

Michael Stapfer, Giesecke & Devrient,
Monachium

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®