Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Pneumatyczny system ponoszenia w maszynie napełniającej

manus® 2005

Maszyna butelkująca

"Materiał łożyskowy o specjalnych własnościach, takich jak niski współczynnik tarcia w pracy na sucho, odporność na chemikalia i niska absorbcja wilgoci jest najlepszym do aplikacji w zaawansowanych liniach butelkowania. ”

Bernfried Götz, KHS AG, Monzingen

Więcej o zastosowanych produktach

Do konkursu manus®

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.