Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System napędu łańcuchowego w podnościku nożycowym

manus® 2005
 
 

"Tuleje igus® typu Z i W300 były rozwiązaniem prawie niezużywającego się łożyska, które jednocześnie przenosiło duże obciążenia, w celu wyprodukowania i dostarczenia liniowego napędu łancuchowego. ”

Alexander Schmezer, "Innovative Hebe Technik GmbH", Georgsmarienhütte

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®