Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Urządzenie testujące dla części z brązu

manus® 2005
 

"W teście szczelnośći tulejii ( elementy z brązu ) skompresowane powietrze jest zatapiane w cieczy. Dlatego wymaga się zagwarantowania jednoczesnego i niezawodnego naprężenia kilku części, odporności na korozję i bezsmarowności prowadnicy liniowej. Sześć sprawdzanych tulejii było rozciągniętych między szynami ślizgowymi za pomocą siłownika pneumatycznego. Jednoczesny ruch szyn ślizgowych był realizowany poprzez łożyska ślizgowe iglidur® WSM-1012-20. ”

Dr. Inż. Dmitij Ulanovski, Bleistahl Produktions-GmbH & Co. KG, Wetter

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®