Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System ślizgowy dachu

 
manus® 2005

"Tolerancje łożyska mogły być zwiększone poprzez obróbkę wewnętrznej średnicy polimerowego łożyska slizgowego iglidur® P. Zwiększona przydatność do ciągłej pracy poprzez ulepszoną odporność na ścieranie w porównaniu do nieobrobionej średnicy wewnętrznej łożyska plastikowego. Można to osiągnąć poprzez lepszą jakość łożyska i jego średnicy wewnętrznej obrobionej mechanicznie. Lepsze prowadzenie wałka napędowego prowadzi do mniejszego zużycia w aplikacji. ”

Roland Pretscher, Siemens VDO Automotive AG, Würzburg

Więcej o zastosowanych produktach
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.
Do konkursu manus®